Kiến Thức

Thêm cột trong Excel – Add Column in Excel

Thêm một cột trong Excel có nghĩa là chèn một cột mới vào tập dữ liệu hiện có. Bên cạnh việc chèn, người ta...

Các loại biểu đồ trong Forex

Các biểu đồ thể hiện những thay đổi về giá của các công cụ tài chính. Trên thực tế, đây là cách thông dụng...

Ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác

Các thị trường tài chính bao gồm:  Thị trường chứng khoán bao gồm thị trường cổ phiếu và trái phiếu Các thị trường...

Chỉ báo AVERAGE TRUE RANGE (ATR) là gì?

Average True Range (ATR) là thước đo mức dộ biến dộng của thị trường. Welles Wilder đã giới thiệu ATR trong cuốn New Concepts...

Chỉ báo AROON là gì? Tìm hiểu chi tiết chỉ báo AROON

Được Tushar Chande phát triển, chỉ báo Aroon giúp nhận biết sự thay đổi của giá chứng khoán từ có xu hướng sang đi...

Chỉ báo ARMS INDEX (TRIN) là gì? Thông tin chi tiết

Arms Index là chỉ báo thị trường thể hiện mối quan hệ giữa số lượng chứng khoán tăng giá hoặc giảm giá (số mã...

Chỉ báo ANDREWS’S PITCHFORK là gì?

Tổng quan chỉ báo ANDREWS’S PITCHFORK Andrews’s Pitchfork là công cụ phân tích dạng đường do Tiến sỹ Alan Andrews phát triển, bao gồm ba...

Cách đào bitcoin? nguyên lý đào bitcoin

Nguyên lý đào Bitcoin Để có thể gửi Bitcoin, bạn cần lấy Bitcoin từ ví tiền điện tử của bạn, điều này cũng hoàn toàn...

Don't miss

Thêm cột trong Excel – Add Column in Excel

Thêm một cột trong Excel có nghĩa là chèn...

Các loại biểu đồ trong Forex

Các biểu đồ thể hiện những thay đổi về...

Ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác

Các thị trường tài chính bao gồm:  Thị trường...

Giờ giao dịch trong Forex

Thị trường ngoại hối là thị trường phi tập...

Rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch Forex

Đối với rất nhiều người, từ "rủi ro" mang...