Saturday, July 2, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Category: Indicator

Chỉ báo Commodity Channel Index...

Chỉ báo Commodity Channel Index (CCI) đo...

Chỉ báo CHAIKIN OSCILLATOR là...

Chaikin Oscillator là chỉ báo dao động...

Chỉ báo Commodity Channel Index (CCI) là gì?

Chỉ báo Commodity Channel Index (CCI) đo lường sự biến động của giá chứng khoán so với giá trung bình của chứng khoán đó. Giá trị cao cho thấy giá đang cao đột biến so với mức trung bình, trong khi giá trị thấp cho thấy giá đang thấp bất thường so với mức trung bình. Không giống như tên gọi, CCI có thể sử dụng hiệu quả với tất cả các loại chứng khoán, chứ không chỉ hàng hóa. Donald Lambert là người đã phát triển nên chi số...

Chỉ báo Commodity...

Chỉ báo Commodity Channel Index (CCI) đo lường sự biến động của giá chứng khoán so với giá trung bình của chứng khoán đó....

Chỉ báo CHAIKIN...

Chaikin Oscillator là chỉ báo dao động được tính dựa trên trung bình động của Đường Tích lũy/Phân phối. Marc Chaikin phát triển chỉ...

Chỉ báo dòng...

Chỉ báo Dòng tiền Chaikin (CHAIKIN MONEY FLOW) được Marc Chaikin phát triển và tương tự như chỉ báo Chaikin Oscillator. Chỉ báo Dòng...

Phương pháp CANSLIM...

CANSLIM là từ viết tắt của một phương pháp đầu tư chứng khoán do William O'Neil phát triển. O’Neil là người sáng lập và...

Chỉ báo BULL/BEAR...

Hàng tuần, Tổ chức tư vấn đầu tư Investor’s Intelligence tại New Rochelle, New York tiến hành thăm dò ý kiên của các chuyên...

Chỉ báo đột...

Đột biến Độ rộng (Breadth Thrust) là chỉ báo cường độ dao động thị trường do Tiến sỹ Martin Zweig phát triên. Đột biến...

Dải Bollinger Bands...

Do John Bollinger phát minh, Dải Bollinger tương tự như dải giá giao dịch trung bình động (Envelopes). Sự khác biệt giữa dãi Bollinger và...

Chỉ báo AVERAGE...

Average True Range (ATR) là thước đo mức dộ biến dộng của thị trường. Welles Wilder đã giới thiệu ATR trong cuốn New Concepts...

Chỉ báo AROON...

Được Tushar Chande phát triển, chỉ báo Aroon giúp nhận biết sự thay đổi của giá chứng khoán từ có xu hướng sang đi...
spot_img

Create a website from scratch

With Newspaper Theme you can drag and drop elements onto a page and customize them to perfection. Try it out today and create the perfect site to express yourself!