Chỉ báo BULL/BEAR Ratio là gì?

0
Hàng tuần, Tổ chức tư vấn đầu tư Investor’s Intelligence tại New Rochelle, New York tiến hành thăm dò ý kiên của các chuyên...

Chỉ báo đột biến độ rộng (Breadth Thrust) là gì?

0
Đột biến Độ rộng (Breadth Thrust) là chỉ báo cường độ dao động thị trường do Tiến sỹ Martin Zweig phát triên. Đột biến...

Dải Bollinger Bands là gì? Tìm hiểu về Bollinger

0
Do John Bollinger phát minh, Dải Bollinger tương tự như dải giá giao dịch trung bình động (Envelopes). Sự khác biệt giữa dãi Bollinger và...

Chỉ báo AVERAGE TRUE RANGE (ATR) là gì?

0
Average True Range (ATR) là thước đo mức dộ biến dộng của thị trường. Welles Wilder đã giới thiệu ATR trong cuốn New Concepts...

Chỉ báo AROON là gì? Tìm hiểu chi tiết chỉ báo AROON

0
Được Tushar Chande phát triển, chỉ báo Aroon giúp nhận biết sự thay đổi của giá chứng khoán từ có xu hướng sang đi...

Chỉ báo ARMS INDEX (TRIN) là gì? Thông tin chi tiết

0
Arms Index là chỉ báo thị trường thể hiện mối quan hệ giữa số lượng chứng khoán tăng giá hoặc giảm giá (số mã...

Chỉ báo ANDREWS’S PITCHFORK là gì?

0
Tổng quan chỉ báo ANDREWS’S PITCHFORK Andrews’s Pitchfork là công cụ phân tích dạng đường do Tiến sỹ Alan Andrews phát triển, bao gồm ba...

Đường số mã chứng khoán TĂNG/GIẢM (đường A/D)

0
Đường Số mã Chứng khoán Tăng/Giảm (Đường A/D) chính là chỉ báo đo độ rộng thị trường được sử dụng rộng rãi nhất. So...

Chỉ báo ACCUMULATION SWING INDEX là gì?

0
Accumulation Swing Index là tổng tích lũy của Swing Index được Welles Wilder phát triển và trình bày trong cuốn New Concepts in Technical...

Chỉ báo CUMULATIVE VOLUME INDEX là gì?

0
Chỉ báo Tích lủy Khối lượng (Cumulative Volume Index - CVI) là chỉ báo cường độ dao động, cho biết dòng tiền đang vào...