Indicator

Các loại biểu đồ trong Forex

Các biểu đồ thể hiện những thay đổi về giá của các công cụ tài chính. Trên thực tế, đây là cách thông dụng...

Ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác

Các thị trường tài chính bao gồm:  Thị trường chứng khoán bao gồm thị trường cổ phiếu và trái phiếu Các thị trường...

Giờ giao dịch trong Forex

Thị trường ngoại hối là thị trường phi tập trung. Nó bao gồm tất cả các thành phần tham gia được kết nối với...

Phương pháp CANSLIM là gì? cách sử dụng CANSLIM

CANSLIM là từ viết tắt của một phương pháp đầu tư chứng khoán do William O'Neil phát triển. O’Neil là người sáng lập và...

Chỉ báo BULL/BEAR Ratio là gì?

Hàng tuần, Tổ chức tư vấn đầu tư Investor’s Intelligence tại New Rochelle, New York tiến hành thăm dò ý kiên của các chuyên...

Chỉ báo đột biến độ rộng (Breadth Thrust) là gì?

Đột biến Độ rộng (Breadth Thrust) là chỉ báo cường độ dao động thị trường do Tiến sỹ Martin Zweig phát triên. Đột biến...

Dải Bollinger Bands là gì? Tìm hiểu về Bollinger

Do John Bollinger phát minh, Dải Bollinger tương tự như dải giá giao dịch trung bình động (Envelopes). Sự khác biệt giữa dãi Bollinger và...

Chỉ báo AVERAGE TRUE RANGE (ATR) là gì?

Average True Range (ATR) là thước đo mức dộ biến dộng của thị trường. Welles Wilder đã giới thiệu ATR trong cuốn New Concepts...

Don't miss

Các loại biểu đồ trong Forex

Các biểu đồ thể hiện những thay đổi về...

Ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác

Các thị trường tài chính bao gồm:  Thị trường...

Giờ giao dịch trong Forex

Thị trường ngoại hối là thị trường phi tập...

Rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch Forex

Đối với rất nhiều người, từ "rủi ro" mang...

Cách vào lệnh trong Forex

Loại lệnh đầu tiên và phổ biến nhất là...