Giao dịch Forex: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

0
Forex là một từ ghép của ngoại tệ và hối đoái (currency and exchange) . Ngoại hối là quá trình trao đổi (thay đổi)...