Issuer là gì?

71

Nhà phát hành là gì?

Tổ chức phát hành là một pháp nhân phát triển, đăng ký và bán chứng khoán để tài trợ cho hoạt động của mình. Các tổ chức phát hành có thể là các tập đoàn, quỹ đầu tư hoặc các chính phủ trong nước hoặc nước ngoài. Các tổ chức phát hành chịu trách nhiệm pháp lý về các nghĩa vụ phát hành và báo cáo điều kiện tài chính, tình hình phát triển vật chất và bất kỳ hoạt động nghiệp vụ nào khác theo yêu cầu của các quy định của khu vực pháp lý của họ.

Tìm hiểu công ty phát hành

Các tổ chức phát hành thường cung cấp các loại chứng khoán sau: cổ phiếu phổ thông và ưu đãi, trái phiếu, kỳ phiếu, giấy ghi nợ, tín phiếu và các chứng khoán phái sinh. Các tổ chức phát hành khác tổng hợp các quỹ từ một nhóm các nhà đầu tư để phát hành cổ phiếu quỹ tương hỗ hoặc trao đổi các quỹ giao dịch (ETF).

Để minh họa vai trò của nhà phát hành, hãy tưởng tượng Công ty ABC bán cổ phiếu phổ thông cho công chúng trên thị trường để tạo vốn tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình. Điều này có nghĩa là Công ty Cổ phần ABC là một tổ chức phát hành và do đó được yêu cầu nộp hồ sơ với các cơ quan quản lý, chẳng hạn như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), tiết lộ thông tin tài chính có liên quan về công ty. ABC cũng phải đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định nào trong khu vực tài phán nơi nó phát hành chứng khoán. Người viết quyền chọn đôi khi được gọi là người phát hành quyền chọn vì họ cũng bán chứng khoán trên thị trường.

Giao dịch không phải của tổ chức phát hành là giao dịch không được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp vì lợi ích của tổ chức phát hành. Các giao dịch không phải của tổ chức phát hành đề cập đến bất kỳ việc định đoạt một chứng khoán nào không mang lại lợi ích cho tổ chức phát hành (công ty).

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tổ chức phát hành là một pháp nhân phát triển, đăng ký và bán chứng khoán để tài trợ cho hoạt động của mình.
  • Các tổ chức phát hành có thể là các tập đoàn, quỹ đầu tư hoặc các chính phủ trong nước hoặc nước ngoài.
  • Các tổ chức phát hành tạo ra các chứng khoán khả dụng như cổ phiếu, trái phiếu và chứng quyền.

Nhà phát hành so với Nhà đầu tư

Trong khi pháp nhân tạo và bán trái phiếu hoặc một loại chứng khoán khác được gọi là tổ chức phát hành, cá nhân mua chứng khoán là nhà đầu tư. Trong một số trường hợp, nhà đầu tư còn được coi là người cho vay. Về cơ bản, nhà đầu tư đang cho vay các quỹ của tổ chức phát hành, vốn sẽ được hoàn trả khi trái phiếu đáo hạn hoặc cổ phiếu được bán. Do đó, tổ chức phát hành cũng được coi là người đi vay, và nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận rủi ro vỡ nợ của người đi vay trước khi mua chứng khoán hoặc cho tổ chức phát hành vay vốn.

Xếp hạng tín dụng của các tổ chức phát hành

Các công ty xếp hạng như Standard and Poor’s và Moody’s tạo xếp hạng tín dụng cho các tổ chức phát hành chứng khoán nợ, cũng giống như các văn phòng tín dụng tạo hồ sơ và điểm tín dụng cho người tiêu dùng cá nhân. Thay vì được biểu thị bằng một con số như điểm tín dụng tiêu dùng, điểm của công ty phát hành được gắn với các chữ cái. Ví dụ: nếu một tổ chức có xếp hạng AAA, thì tổ chức đó có lịch sử trả nợ và tự hào có tỷ lệ vỡ nợ rất thấp. Ngược lại, nó là một thực thể có xếp hạng DDD, nó ở chế độ mặc định. Các nhà phát hành có xếp hạng từ BB trở xuống có trái phiếu của họ bị dán nhãn là rác, cho thấy rằng họ có nguy cơ vỡ nợ cao đối với các nhà đầu tư.

Các quốc gia cũng nhận được xếp hạng tín nhiệm. Ví dụ, sau khi Hy Lạp không trả được hàng tỷ đô la cho các khoản vay, xếp hạng tín dụng của nước này đã bị hạ xuống CCC +. Tuy nhiên, sau khi đất nước thực hiện cải cách, cắt giảm chi phí và tái cấp vốn cho các ngân hàng, Standard and Poor’s đã tăng xếp hạng lên B-, cho thấy trái phiếu của công ty an toàn hơn một chút.

Nguồn tham khảo: investmentopedia