Monday, July 4, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Issue là gì?

Vấn đề là gì?

Phát hành là một quá trình chào bán chứng khoán để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Các công ty có thể phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu cho các nhà đầu tư như một phương thức tài trợ cho doanh nghiệp.

Thuật ngữ “phát hành” cũng đề cập đến một loạt cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được chào bán ra công chúng và thường liên quan đến bộ công cụ được phát hành theo một đợt chào bán.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Một vấn đề là một đợt chào bán chứng khoán mới cho các nhà đầu tư nhằm nỗ lực huy động vốn.
  • Việc phát hành trái phiếu có thể được thực hiện miễn là có sự thèm muốn của nhà đầu tư đối với khoản nợ của công ty. Sự thèm ăn đó bị ảnh hưởng bởi khả năng thanh toán trái phiếu của công ty.
  • Việc phát hành thêm cổ phiếu của cổ phiếu dẫn đến pha loãng, có thể đẩy giá cổ phiếu xuống.

Hiểu vấn đề

Việc phát hành chứng khoán có thể có nhiều hình thức. Các công ty có thể có một đợt phát hành mới, trong đó họ phát hành một chứng khoán lần đầu tiên hoặc một đợt phát hành dày dặn, trong đó một công ty đã thành lập sẽ chào bán thêm cổ phiếu. Nói chung, một vấn đề có xu hướng đề cập đến một đề nghị cụ thể. Ví dụ, nếu một công ty bán một nhóm trái phiếu 10 năm cho công chúng, nhóm trái phiếu đó sẽ được coi là một đợt phát hành.

Nếu một công ty cần vốn, trong số các lựa chọn của nó là bán cổ phiếu hoặc phát hành trái phiếu. Trong đợt chào bán thứ cấp, hội đồng quản trị biểu quyết phát hành thêm cổ phiếu và tăng số lượng cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Tiền bán cổ phiếu phát hành thêm ra công chúng được chuyển trực tiếp cho công ty.

Tương tự như vậy, nếu một doanh nghiệp muốn chuyển khoản nợ hiện có và tạo ra khoản nợ mới cùng một lúc, thì doanh nghiệp đó có thể quyết định phát hành trái phiếu. Công ty vay tiền từ các nhà đầu tư và trả lại với lãi suất. Tiền lãi là một khoản chi phí được trừ thuế làm giảm chi phí đi vay của công ty.

Các yếu tố trong việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu

Các công ty cần xem xét các mục tiêu kinh doanh khi quyết định bán cổ phiếu hay phát hành trái phiếu. Việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu để huy động vốn cho các dự án có thể làm thay đổi cấu trúc vốn của một công ty (bao gồm sự kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu). Cấu trúc của một công ty có trọng số như thế nào đối với nợ hoặc vốn xác định chi phí vốn của công ty. Chi phí phát hành nợ là lãi suất mà công ty phát hành phải trả định kỳ cho các nhà đầu tư và người cho vay. Chi phí phát hành vốn cổ phần là chi trả cổ tức. Việc tìm kiếm sự cân bằng tốt giữa cả hai loại chứng khoán có thể giúp một công ty tránh phải trả chi phí sử dụng vốn cao.

Tiền từ đầu tư cổ phiếu không cần phải hoàn trả, cũng như không cần trả cổ tức gắn với cổ phiếu như lãi suất với trái phiếu. Vì mỗi đợt phát hành cổ phiếu làm thay đổi quyền sở hữu của nhà đầu tư trong công ty, nên có giới hạn về số lượng cổ phiếu mà công ty có thể phát hành vì tình trạng pha loãng trở thành một vấn đề.

Tuy nhiên, các tập đoàn có thể phát hành trái phiếu miễn là các nhà đầu tư sẵn sàng đóng vai trò là người cho vay. Bởi vì các công ty có thể trả cho người sở hữu trái phiếu một mức lãi suất thấp hơn và giữ quyền kiểm soát nhiều hơn đối với việc cấp vốn, nên việc phát hành trái phiếu sẽ ít tốn kém hơn so với việc vay vốn từ ngân hàng. Trái phiếu không thay đổi quyền sở hữu hoặc hoạt động của một công ty được sở hữu trong khi việc bán cổ phiếu thì không. Việc lưu giữ hồ sơ đơn giản hơn với trái chủ, vì tất cả các trái phiếu cùng đợt phát hành đều có lãi suất như nhau và có cùng ngày đáo hạn. Việc phát hành trái phiếu cũng linh hoạt hơn so với phát hành cổ phiếu.

Bảo lãnh phát hành cổ phiếu và trái phiếu

Các công ty phát hành cổ phiếu và trái phiếu có thể sử dụng ngân hàng đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này. Ví dụ, nếu một công ty quyết định bán trái phiếu, ngân hàng đầu tư sẽ xác định giá trị và mức độ rủi ro của công ty, sau đó xác định giá, và cuối cùng là bảo lãnh và bán trái phiếu cho công chúng hoặc tư nhân trong cái gọi là phát hành riêng lẻ. Các ngân hàng đầu tư cũng có thể bảo lãnh cổ phiếu hoặc các chứng khoán khác cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hoặc đợt phát hành thứ cấp ra công chúng. Người chạy sách có thể được chỉ định cho các tài khoản lớn hơn.

Bảo lãnh phát hành bao gồm việc tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến một vấn đề mới. Việc kiểm tra này giúp thiết lập tỷ lệ đi vay hợp lý cho các khoản vay và tạo ra thị trường chứng khoán bằng cách định giá chính xác rủi ro đầu tư. Nếu rủi ro được coi là quá cao, người bảo lãnh phát hành có thể từ chối tham gia hoặc sẽ yêu cầu lợi nhuận cao hơn. Bảo lãnh phát hành đảm bảo rằng IPO của công ty sẽ tăng số vốn cần thiết và cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một khoản phí bảo hiểm hoặc lợi nhuận cho dịch vụ của họ. Các nhà đầu tư được hưởng lợi từ quá trình kiểm tra mà bảo lãnh phát hành cung cấp và khả năng mà nó mang lại cho họ để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Loại bảo lãnh phát hành này có thể liên quan đến cổ phiếu riêng lẻ cũng như chứng khoán nợ, bao gồm trái phiếu chính phủ, công ty hoặc thành phố. Người bảo lãnh phát hành hoặc người sử dụng lao động của họ mua những chứng khoán này để bán lại chúng kiếm lời cho các nhà đầu tư hoặc đại lý (những người bán chúng cho những người mua khác). Khi có nhiều hơn một nhà bảo lãnh phát hành hoặc một nhóm các nhà bảo lãnh phát hành tham gia, tổ chức này được gọi là tổ chức bảo lãnh phát hành.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết câu hỏi trên, chúng ta hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một người chọn không đầu tư. Giả sử bạn kiếm được 50.000 đồng...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm, không phải là văn phòng chính, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hầu hết các văn phòng chi nhánh bao gồm các bộ phận nhỏ...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.