ISM Manufacturing Index là gì?

38

Chỉ số Sản xuất ISM là gì?

Chỉ số sản xuất ISM, còn được gọi là chỉ số quản lý mua hàng (PMI), là một chỉ số hàng tháng về hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ dựa trên khảo sát của các nhà quản lý mua hàng tại hơn 300 công ty sản xuất. Nó được coi là một chỉ báo chính về tình trạng của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Được chính thức gọi là Báo cáo ISM Sản xuất về Kinh doanh, cuộc khảo sát được thực hiện bởi Viện Quản lý Cung ứng (ISM).

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chỉ số sản xuất ISM hay chỉ số nhà quản lý thu mua được coi là một chỉ số quan trọng về tình trạng của nền kinh tế Mỹ.
  • Nó cho biết mức độ nhu cầu đối với sản phẩm bằng cách đo lượng hoạt động đặt hàng tại các nhà máy của quốc gia.
  • Số PMI, được công bố vào ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng, có thể ảnh hưởng lớn đến niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Hiểu Chỉ số Sản xuất ISM

Chỉ số sản xuất ISM hoặc PMI đo lường sự thay đổi trong mức sản xuất trên toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ từ tháng này sang tháng khác. Báo cáo được phát hành vào ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng. Vì vậy, nó là một trong những chỉ tiêu hoạt động kinh tế sớm nhất mà các nhà đầu tư và người kinh doanh nhận được thường xuyên.

Chỉ số sản xuất ISM là một chỉ số tổng hợp đưa ra tỷ trọng ngang nhau cho các đơn đặt hàng mới, sản xuất, việc làm, giao hàng của nhà cung cấp và hàng tồn kho. Mỗi yếu tố được điều chỉnh theo mùa.

Báo cáo ISM về Kinh doanh chứa ba chỉ số người quản lý mua hàng riêng biệt dựa trên các cuộc khảo sát. Ngoài PMI sản xuất, ISM còn sản xuất PMI dịch vụ cho lĩnh vực phi sản xuất, được phát hành vào ngày làm việc thứ ba của tháng. PMI của bệnh viện được công bố vào ngày làm việc thứ năm của tháng. Viện cũng phát hành Dự báo kinh tế bán niên vào tháng 5 và tháng 12.

Chỉ số PMI trên 50 cho thấy sự mở rộng của phân khúc sản xuất của nền kinh tế so với tháng trước. Số đọc 50 nghĩa là không thay đổi. Chỉ số dưới 50 cho thấy một sự co lại.

Bằng cách theo dõi chỉ số sản xuất ISM, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về các xu hướng và điều kiện kinh tế quốc gia. Khi chỉ số này đang tăng, các nhà đầu tư dự đoán một thị trường chứng khoán tăng giá để phản ứng với lợi nhuận doanh nghiệp cao hơn. Điều ngược lại là trường hợp của thị trường trái phiếu, thị trường trái phiếu có thể giảm khi Chỉ số Sản xuất ISM tăng do tính nhạy cảm của trái phiếu với lạm phát.

Việc công bố chỉ số sản xuất ISM hàng tháng có thể ảnh hưởng lớn đến niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Điều này là do chỉ số này là cuộc khảo sát các giám đốc mua hàng và giám đốc điều hành quản lý cung ứng, những người đi đầu trong chuỗi cung ứng của công ty họ. Các nhà quản lý mua hàng đang ở vị trí tốt nhất để đánh giá xu thế và dòng chảy của các điều kiện kinh doanh. Các nhà sản xuất mà họ làm việc phải đáp ứng nhanh chóng với những thay đổi của nhu cầu, tăng hoặc giảm quy mô mua nguyên vật liệu mà họ sử dụng để dự đoán nhu cầu cho các thành phẩm của họ.

Chỉ số trên 50 cho thấy sự mở rộng trong phân khúc sản xuất của nền kinh tế so với tháng trước trong khi chỉ số 50 cho thấy không có sự thay đổi và chỉ số dưới 50 cho thấy sự thu hẹp của lĩnh vực sản xuất.

Cân nhắc đặc biệt

Xây dựng chỉ mục

Cuộc khảo sát ISM rất đa dạng trong các ngành dựa trên Hệ thống phân loại ngành ở Bắc Mỹ (NAICS), được tính theo tỷ trọng của mỗi ngành trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ. Các câu trả lời khảo sát được phân chia thành 17 lĩnh vực công nghiệp, chẳng hạn như sản phẩm hóa chất, máy tính, sản phẩm điện tử và thiết bị giao thông vận tải.

Những người trả lời khảo sát được hỏi liệu các hoạt động trong tổ chức của họ đang tăng, giảm hay trì trệ. Các hoạt động bao gồm đơn đặt hàng mới, sản xuất, tuyển dụng, giao hàng cho nhà cung cấp, hàng tồn kho, hàng tồn kho của khách hàng, giá hàng hóa, đơn hàng tồn đọng, đơn hàng xuất khẩu mới và hàng nhập khẩu.

Đối với mỗi danh mục, chỉ số lan tỏa được tính bằng cách thêm phần trăm người trả lời báo cáo tăng lên một nửa phần trăm người trả lời báo cáo không có thay đổi. Chỉ số sản xuất tổng hợp được tính bằng cách lấy 20% trọng số bằng nhau cho năm loại câu hỏi về đơn đặt hàng mới, sản xuất, việc làm, giao nhà cung cấp và hàng tồn kho.

PMI đã được ISM, một hiệp hội nghề nghiệp phi lợi nhuận, tính toán và công bố hàng tháng kể từ năm 1948.

Nguồn tham khảo: investmentopedia