ISDA Master Agreement là gì?

67

Thỏa thuận Chính ISDA là gì?

Thỏa thuận chính của ISDA là tài liệu tiêu chuẩn thường xuyên được sử dụng để điều chỉnh các giao dịch phái sinh không cần kê đơn. Thỏa thuận, được xuất bản bởi Hiệp hội Hoán đổi và Phái sinh Quốc tế (ISDA), đưa ra các điều khoản được áp dụng cho một giao dịch phái sinh giữa hai bên, thường là một đại lý phái sinh và một đối tác. Bản thân Thỏa thuận chính của ISDA là tiêu chuẩn, nhưng nó đi kèm với một lịch trình tùy chỉnh và đôi khi là một phụ lục hỗ trợ tín dụng, cả hai đều được hai bên ký kết trong một giao dịch nhất định.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thỏa thuận chính của ISDA là tài liệu tiêu chuẩn thường xuyên được sử dụng để điều chỉnh các giao dịch phái sinh không cần kê đơn.
  • Các sản phẩm phái sinh không cần kê đơn (OTC) được giao dịch giữa hai bên, không thông qua sàn giao dịch hoặc trung gian.
  • Những lợi thế quan trọng nhất của Thỏa thuận tổng thể ISDA là tính minh bạch được cải thiện và tính thanh khoản cao hơn.
2:30

Thỏa thuận chính ISDA

Cách thức hoạt động của Thỏa thuận chính ISDA

Các sản phẩm phái sinh không cần kê đơn (OTC) được giao dịch giữa hai bên, không thông qua sàn giao dịch hoặc trung gian. Quy mô của thị trường OTC có nghĩa là các nhà quản lý rủi ro phải giám sát cẩn thận các nhà giao dịch và đảm bảo các giao dịch được chấp thuận được quản lý một cách chính xác. Khi hai bên tham gia vào một giao dịch, mỗi bên sẽ nhận được một xác nhận nêu rõ các chi tiết của nó và tham chiếu đến thỏa thuận đã ký. Sau đó, các điều khoản của Thỏa thuận chính ISDA bao gồm giao dịch.

Thị trường ngoại hối và hoán đổi lãi suất đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong vài thập kỷ qua. Cùng nhau, họ hiện chiếm hàng nghìn tỷ đô la trong các giao dịch hàng ngày. Thoả thuận Chính của ISDA ban đầu được tạo ra để tiêu chuẩn hoá các giao dịch này vào năm 1985. Nó phải được cập nhật và sửa đổi vào năm 1992 và một lần nữa vào năm 2002, cả hai đều hiện có sẵn để sử dụng. Các ngân hàng và các tập đoàn khác trên thế giới sử dụng Thỏa thuận chính của ISDA. Thỏa thuận chính của ISDA cũng làm cho việc đóng và ghi lại giao dịch dễ dàng hơn, vì nó thu hẹp khoảng cách giữa các tiêu chuẩn khác nhau được sử dụng trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Các thỏa thuận chính của ISDA được các công ty trên khắp thế giới sử dụng.

Hầu hết các ngân hàng đa quốc gia đều có Thỏa thuận chính của ISDA với nhau. Các thỏa thuận này thường bao gồm tất cả các chi nhánh đang hoạt động trong giao dịch ngoại hối, lãi suất hoặc quyền chọn. Các ngân hàng yêu cầu các đối tác của công ty ký một thỏa thuận để tham gia vào các giao dịch hoán đổi. Một số cũng yêu cầu các thỏa thuận cho các giao dịch ngoại hối. Mặc dù Thỏa thuận chung của ISDA là tiêu chuẩn, nhưng một số điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này được sửa đổi và xác định trong lịch trình kèm theo. Lịch trình được thương lượng để đáp ứng (a) các yêu cầu của một giao dịch bảo hiểm rủi ro cụ thể hoặc (b) một mối quan hệ giao dịch đang diễn ra.

Phụ lục Hỗ trợ Tín dụng (CSA) đôi khi cũng đi kèm với Master. CSA cho phép hai bên liên quan giảm thiểu rủi ro tín dụng của họ bằng cách quy định các điều khoản và điều kiện mà họ phải đăng ký tài sản thế chấp cho nhau.

Lợi ích của Thỏa thuận chính ISDA

Những lợi thế quan trọng nhất của Thỏa thuận tổng thể ISDA là tính minh bạch được cải thiện và tính thanh khoản cao hơn. Vì thỏa thuận được tiêu chuẩn hóa, nên tất cả các bên có thể nghiên cứu Thỏa thuận chung của ISDA để tìm hiểu cách thức hoạt động của nó. Điều đó cải thiện tính minh bạch vì nó làm giảm khả năng xảy ra các điều khoản tối nghĩa và các điều khoản trốn tránh. Việc tiêu chuẩn hóa được cung cấp bởi Thỏa thuận chính của ISDA cũng làm tăng tính thanh khoản vì thỏa thuận này giúp các bên tham gia vào các giao dịch lặp lại dễ dàng hơn. Việc làm rõ các điều khoản được đưa ra bởi một thỏa thuận như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và phí pháp lý cho tất cả những người có liên quan.

Yêu cầu đối với Thỏa thuận chính ISDA

Thỏa thuận tổng thể và lịch trình đưa ra các cơ sở mà theo đó một trong các bên có thể buộc đóng các giao dịch được bảo hiểm do sự kiện chấm dứt của bên kia xảy ra. Các sự kiện chấm dứt tiêu chuẩn bao gồm không thanh toán hoặc phá sản. Các sự kiện chấm dứt khác có thể được thêm vào trong lịch trình bao gồm việc hạ cấp tín dụng xuống dưới một mức cụ thể.

Thỏa thuận chính của ISDA quy định liệu luật của Vương quốc Anh hoặc bang New York sẽ được áp dụng. Nó cũng đưa ra các điều khoản để định giá, kết thúc và tổng hợp tất cả các giao dịch được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện chấm dứt.

Nguồn tham khảo: investmentopedia