Saturday, July 2, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Invoice Financing là gì?

Tài trợ Hóa đơn là gì?

Tài trợ hóa đơn là một cách để doanh nghiệp vay tiền đối với số tiền đến hạn từ khách hàng. Tài trợ hóa đơn giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền, trả lương cho nhân viên và nhà cung cấp, đồng thời tái đầu tư vào hoạt động và tăng trưởng sớm hơn mức có thể nếu họ phải đợi cho đến khi khách hàng thanh toán đầy đủ số dư của họ. Các doanh nghiệp trả một tỷ lệ phần trăm của số tiền hóa đơn cho người cho vay như một khoản phí cho việc vay tiền. Tài trợ hóa đơn có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khách hàng mất nhiều thời gian thanh toán cũng như khó khăn trong việc xin các loại hình tín dụng kinh doanh khác.

Tài trợ hóa đơn còn được gọi là “tài trợ các khoản phải thu” hoặc đơn giản là “tài trợ các khoản phải thu”.

Tìm hiểu tài trợ hóa đơn

Khi doanh nghiệp bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho những khách hàng lớn, chẳng hạn như người bán buôn hoặc người bán lẻ, họ thường làm như vậy bằng tín dụng. Điều này có nghĩa là khách hàng không phải trả tiền ngay lập tức cho hàng hóa mà họ mua. Công ty mua hàng được đưa cho một hóa đơn có tổng số tiền đến hạn và ngày đến hạn của hóa đơn. Tuy nhiên, việc cung cấp tín dụng cho khách hàng ràng buộc các khoản tiền mà một doanh nghiệp có thể sử dụng để đầu tư hoặc phát triển hoạt động của mình. Để tài trợ cho các khoản phải thu thanh toán chậm hoặc để đáp ứng khả năng thanh khoản ngắn hạn, các doanh nghiệp có thể lựa chọn tài trợ hóa đơn của mình.

Tài trợ hóa đơn là một hình thức vay ngắn hạn được người cho vay mở rộng cho các khách hàng kinh doanh của mình dựa trên các hóa đơn chưa thanh toán. Thông qua bao thanh toán hóa đơn, một công ty bán các khoản phải thu của mình để cải thiện vốn lưu động, điều này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp nguồn tiền ngay lập tức có thể được sử dụng để thanh toán các chi phí của công ty.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tài trợ bằng hóa đơn cho phép một doanh nghiệp sử dụng các hóa đơn chưa thanh toán của mình làm tài sản đảm bảo.
  • Một công ty có thể sử dụng tài trợ hóa đơn để cải thiện dòng tiền cho các nhu cầu hoạt động hoặc tăng tốc các kế hoạch đầu tư và mở rộng.
  • Nguồn tài chính hóa đơn có thể được cấu trúc để khách hàng của doanh nghiệp không biết rằng hóa đơn của họ đã được tài trợ hoặc nó có thể được quản lý rõ ràng bởi người cho vay.

Tài trợ hóa đơn từ quan điểm của bên cho vay

Tài trợ hóa đơn mang lại lợi ích cho người cho vay bởi vì, không giống như mở rộng hạn mức tín dụng, vốn có thể không được đảm bảo và để lại ít khả năng truy đòi nếu doanh nghiệp không hoàn trả những gì họ đã vay, hóa đơn đóng vai trò thế chấp cho việc tài trợ hóa đơn. Bên cho vay cũng hạn chế rủi ro của mình bằng cách không ứng trước 100% số tiền trên hóa đơn cho doanh nghiệp vay. Tuy nhiên, tài trợ hóa đơn không loại bỏ tất cả rủi ro vì khách hàng có thể không bao giờ thanh toán hóa đơn. Điều này sẽ dẫn đến một quy trình thu thập khó khăn và tốn kém liên quan đến cả ngân hàng và doanh nghiệp thực hiện tài trợ hóa đơn với ngân hàng.

Cách cấu trúc tài trợ hóa đơn

Tài trợ hóa đơn có thể được cấu trúc theo một số cách, phổ biến nhất là thông qua bao thanh toán hoặc chiết khấu. Với bao thanh toán hóa đơn, công ty bán các hóa đơn chưa thanh toán của mình cho người cho vay, người này có thể trả cho công ty trước 70% đến 85% giá trị của hóa đơn. Giả sử người cho vay nhận được thanh toán đầy đủ cho các hóa đơn, sau đó họ sẽ chuyển 15% đến 30% số hóa đơn còn lại cho doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ trả lãi và / hoặc phí cho dịch vụ. Vì người cho vay thu các khoản thanh toán từ khách hàng, nên khách hàng sẽ nhận thức được thỏa thuận này, điều này có thể phản ánh không tốt về hoạt động kinh doanh.

Thay vào đó, một doanh nghiệp có thể sử dụng chiết khấu hóa đơn, tương tự như bao thanh toán hóa đơn ngoại trừ việc doanh nghiệp, không phải người cho vay, thu các khoản thanh toán từ khách hàng, do đó khách hàng không biết về việc thu xếp. Với chiết khấu hóa đơn, người cho vay sẽ tạm ứng cho doanh nghiệp tới 95% số tiền hóa đơn. Khi khách hàng thanh toán hóa đơn, doanh nghiệp sẽ trả lại người cho vay, trừ đi một khoản phí hoặc lãi suất.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết câu hỏi trên, chúng ta hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một người chọn không đầu tư. Giả sử bạn kiếm được 50.000 đồng...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm, không phải là văn phòng chính, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hầu hết các văn phòng chi nhánh bao gồm các bộ phận nhỏ...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.