Investor Relations là gì?

Investor Relations là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Investor Relations

Thông tin về Investor Relations

Tên gọi tiếng Anh Investor Relations
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Investor Relations là gì?
  • Bộ phận quan hệ nhà đầu tư (IR) là một bộ phận của doanh nghiệp có nhiệm vụ cung cấp cho các nhà đầu tư một tài khoản chính xác về các vấn đề của công ty.
  • Các bộ phận IR được yêu cầu phải được tích hợp chặt chẽ với bộ phận kế toán, bộ phận pháp lý và nhóm quản lý điều hành của công ty.
  • Các bộ phận IR phải nhận thức được việc thay đổi các yêu cầu quy định và tư vấn cho công ty về những gì có thể và không thể làm từ quan điểm PR.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Investor Relations thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here