Investment Thesis là gì?

49

Luận án đầu tư là gì?

Luận điểm đầu tư là một lập luận hợp lý cho một chiến lược đầu tư cụ thể, được hỗ trợ bởi các nghiên cứu và phân tích. Trong thế giới tài chính, một nhà phân tích có thể chuẩn bị một tài liệu chính thức phác thảo luận điểm đầu tư để trình bày cho các nhà đầu tư tiềm năng hoặc một ủy ban đầu tư.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Luận án đầu tư là một văn bản đề xuất một khoản đầu tư mới, dựa trên nghiên cứu và phân tích về tiềm năng sinh lời của nó.
  • Các nhà đầu tư cá nhân có thể sử dụng kỹ thuật này để điều tra và lựa chọn các khoản đầu tư đáp ứng mục tiêu của họ.
  • Các chuyên gia tài chính sử dụng luận điểm đầu tư để trình bày ý tưởng của họ.

Luận án đầu tư có thể giúp các nhà đầu tư cá nhân đánh giá các ý tưởng đầu tư và chọn ra những ý tưởng có thể giúp họ đạt được mục tiêu đầu tư của mình một cách tốt nhất.

Như với bất kỳ luận điểm nào, một ý tưởng có thể nổi nhưng nghiên cứu có phương pháp sẽ đưa nó từ một khái niệm trừu tượng thành một đề xuất hành động. Trong thế giới đầu tư, luận án đóng vai trò như một kế hoạch trò chơi.

Tìm hiểu luận văn đầu tư

Hầu hết các luận điểm đầu tư đều ở dạng văn bản và có thể được sử dụng để nhìn lại và phân tích lý do tại sao một quyết định cụ thể được đưa ra ngay từ đầu — và liệu đó có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

Giả sử một nhà đầu tư mua một cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư rằng cổ phiếu đó bị định giá thấp. Luận án cho biết thêm rằng nhà đầu tư có kế hoạch nắm giữ cổ phiếu trong ba năm, trong thời gian đó giá của nó sẽ tăng lên để phản ánh giá trị thực của nó. Tại thời điểm đó, cổ phiếu sẽ được bán với lợi nhuận.

Một năm sau, thị trường chứng khoán sụp đổ và sự lựa chọn của nhà đầu tư cũng sụp đổ theo nó. Nhà đầu tư nhớ lại luận điểm đầu tư, dựa vào tính toàn vẹn của các kết luận và tiếp tục nắm giữ cổ phiếu.

Đó là một chiến lược đúng đắn trừ khi xảy ra một số sự kiện hoàn toàn bất ngờ và hoàn toàn không có trong luận điểm đầu tư. Ví dụ về những điều này có thể bao gồm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008 hoặc cuộc bỏ phiếu Brexit buộc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2016. Đây là những sự kiện rất bất ngờ và chúng có thể ảnh hưởng đến luận điểm đầu tư của ai đó.

Nếu bạn nghĩ rằng luận điểm đầu tư của mình phù hợp, hãy kiên trì với nó từ dày đến mỏng.

Khi thị trường luôn phát triển, các ý tưởng và chiến lược mà các chuyên gia đầu tư tin rằng là phù hợp nhất để tận dụng các cơ hội tăng trưởng và tạo giá trị.

Lập hồ sơ luận văn đầu tư

Một luận án đầu tư thường được lập thành văn bản chính thức, nhưng không có tiêu chuẩn chung cho các nội dung. Một số yêu cầu hành động nhanh và không phải là bố cục phức tạp. Khi một luận án liên quan đến một xu hướng lớn, chẳng hạn như viễn cảnh vĩ mô toàn cầu, luận án đầu tư có thể được ghi chép đầy đủ và thậm chí có thể bao gồm một lượng lớn tài liệu quảng cáo để trình bày cho các đối tác đầu tư tiềm năng.

Trong vài thập kỷ gần đây, quản lý danh mục đầu tư đã trở thành một ngành dựa trên khoa học, không khác gì kỹ thuật hoặc y học. Cũng như trong các lĩnh vực đó, những đột phá về lý thuyết cơ bản, công nghệ và cấu trúc thị trường liên tục chuyển thành những cải tiến trong sản phẩm và thực hành nghề nghiệp. Luận án đầu tư đã được củng cố bằng các phương pháp định tính và định lượng ngày nay đã được chấp nhận rộng rãi.

Nguồn tham khảo: investmentopedia