Investment Product là gì?

20

Sản phẩm đầu tư là gì?

Sản phẩm đầu tư là sản phẩm được cung cấp cho các nhà đầu tư dựa trên một chứng khoán cơ bản hoặc một nhóm chứng khoán được mua với kỳ vọng thu được lợi nhuận thuận lợi. Các sản phẩm đầu tư dựa trên nhiều loại chứng khoán cơ bản và bao gồm nhiều mục tiêu đầu tư.

Tìm hiểu Sản phẩm Đầu tư

Sản phẩm đầu tư là thuật ngữ chung cho tất cả cổ phiếu, trái phiếu, quyền chọn, các công cụ phái sinh và các công cụ tài chính khác mà mọi người bỏ tiền vào với hy vọng thu được lợi nhuận. Các loại sản phẩm đầu tư có sẵn cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có thể khác nhau đáng kể nhưng động cơ lợi nhuận cơ bản là đằng sau tất cả chúng. Một loạt các sản phẩm đầu tư tồn tại trong vũ trụ đầu tư để giúp các nhà đầu tư đáp ứng các mục tiêu đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Nhìn chung, các nhà đầu tư mua các sản phẩm đầu tư vì tiềm năng tăng giá vốn và phân phối chi trả thu nhập.

Đánh giá vốn và phân phối thu nhập là hai cách phân loại tiêu chuẩn cho các sản phẩm đầu tư. Một số sản phẩm đầu tư được nhà đầu tư mua chủ yếu vì tiềm năng gia tăng hoặc đánh giá cao giá trị theo thời gian với các yếu tố tăng trưởng cụ thể. Các sản phẩm đầu tư khác có thể có thêm thành phần chi trả thu nhập. Các khoản đầu tư có thu nhập cố định như trái phiếu và quỹ trái phiếu đi kèm cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội mua một tài sản có thể tăng giá trị đồng thời thanh toán các khoản thanh toán lãi suất cố định hoặc phân phối vốn. Các sản phẩm đầu tư trả thu nhập khác bao gồm cổ phiếu trả cổ tức, ủy thác đầu tư bất động sản và quan hệ đối tác hữu hạn. Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại cho rằng một nhà đầu tư có một danh mục đầu tư đa dạng bao gồm nhiều sản phẩm đầu tư khác nhau để có được phần thưởng hoàn vốn rủi ro tối ưu cho các khoản đầu tư của họ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Sản phẩm đầu tư là thuật ngữ chung cho tất cả các loại hình đầu tư mà các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có thể tiếp cận trên thị trường.
  • Có rất nhiều sản phẩm đầu tư trên thị trường và hơn thế nữa đang được tạo ra và tùy chỉnh cho khách hàng hàng ngày.
  • Các sản phẩm đầu tư thường tập trung vào một số kết hợp giữa tăng vốn và tạo thu nhập.
  • Khả năng chấp nhận rủi ro, kinh nghiệm và kiến thức thị trường của nhà đầu tư giúp thu hẹp các loại sản phẩm đầu tư nên được xem xét.

Ví dụ về sản phẩm đầu tư

Trong thị trường đầu tư, các sản phẩm đầu tư có thể được cấu trúc theo nhiều cách khác nhau. Như vậy, nhà đầu tư có nhiều lựa chọn phong phú ngoài việc mua một sản phẩm đầu tư chú trọng đến sự di chuyển của một chứng khoán duy nhất. Các sản phẩm đầu tư có cấu trúc có thể bao gồm quỹ tương hỗ, quỹ giao dịch trao đổi, quỹ thị trường tiền tệ, niên kim và hơn thế nữa. Ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu, các sản phẩm đầu tư được quản lý rất chặt chẽ, đòi hỏi phải có tài liệu đáng kể để cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết chi tiết về các sản phẩm đầu tư mà họ có thể chọn đầu tư.

Dưới đây là một số ví dụ cơ bản về các sản phẩm đầu tư được cung cấp trong vũ trụ đầu tư.

Hàng tồn kho
Các khoản đầu tư cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu vốn cổ phần trong một công ty được giao dịch công khai. Các công ty phát hành cổ phiếu như một phần của chế độ huy động vốn để tài trợ cho các hoạt động của công ty. Các khoản đầu tư cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng khác nhau và thường được phân tích dựa trên các đặc điểm như thu nhập ước tính trong tương lai và tỷ lệ giá trên thu nhập. Cổ phiếu có thể được phân loại theo nhiều loại khác nhau và cũng có thể cung cấp cổ tức, bổ sung thêm một phần chi trả thu nhập cho khoản đầu tư.

Trái phiếu
Trái phiếu là một trong những sản phẩm đầu tư thu nhập cố định được biết đến nhiều nhất. Chúng có thể được cung cấp bởi các chính phủ hoặc tập đoàn đang tìm cách huy động vốn. Trái phiếu trả lãi cho nhà đầu tư dưới hình thức thanh toán phiếu giảm giá và hoàn trả toàn bộ tiền gốc khi đáo hạn. Các nhà đầu tư cũng có thể đầu tư vào các quỹ trái phiếu bao gồm danh mục trái phiếu do công ty quản lý danh mục đầu tư quản lý cho các mục tiêu khác nhau. Trái phiếu và quỹ trái phiếu thường được phân loại theo xếp hạng tín dụng nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc về cấu trúc vốn và khả năng thanh toán kịp thời của chúng.

Các dẫn xuất
Các sản phẩm phái sinh là các sản phẩm đầu tư được cung cấp dựa trên chuyển động của một tài sản cơ sở cụ thể. Quyền chọn mua hoặc bán cổ phiếu và hợp đồng tương lai dựa trên sự biến động của giá hàng hóa là một vài trong số các sản phẩm đầu tư phái sinh hàng đầu trên thị trường. Ngoài ra còn có các hợp đồng tương lai và các sản phẩm đầu tư tùy chỉnh cho phép các nhà đầu tư suy đoán về biến động giá cả hoặc di chuyển rủi ro giữa các bên. Phái sinh là sản phẩm đầu tư phức tạp, vì vậy cần phải có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường nhất định.

Nguồn tham khảo: investmentopedia