Investment Multiplier là gì?

21

Hệ số đầu tư là gì?

Thuật ngữ số nhân đầu tư đề cập đến khái niệm rằng bất kỳ sự gia tăng nào trong chi tiêu đầu tư công hoặc tư nhân đều có tác động tích cực hơn tỷ lệ thuận đến tổng thu nhập và nền kinh tế nói chung. Nó bắt nguồn từ các lý thuyết kinh tế của John Maynard Keynes.

Hệ số nhân đã cố gắng định lượng các tác động bổ sung của chi tiêu đầu tư ngoài những tác động có thể đo lường ngay lập tức. Hệ số nhân của khoản đầu tư càng lớn thì càng có hiệu quả trong việc tạo ra và phân phối của cải trong toàn bộ nền kinh tế.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hệ số đầu tư đề cập đến tác động kích thích của các khoản đầu tư công hoặc tư.
  • Nó bắt nguồn từ các lý thuyết kinh tế của John Maynard Keynes.
  • Mức độ của số nhân đầu tư phụ thuộc vào hai yếu tố: xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC) và xu hướng tiết kiệm cận biên (MPS).
  • Hệ số đầu tư cao hơn cho thấy khoản đầu tư đó sẽ có tác động kích thích nền kinh tế lớn hơn.

Hiểu Hệ số đầu tư

Hệ số đầu tư cố gắng xác định tác động kinh tế của đầu tư công hoặc tư. Ví dụ, chính phủ chi tiêu thêm cho đường xá có thể làm tăng thu nhập của các công trình xây dựng, cũng như thu nhập của các nhà cung cấp vật liệu. Những người này có thể chi tiêu thu nhập tăng thêm trong các ngành bán lẻ, hàng tiêu dùng hoặc dịch vụ, thúc đẩy thu nhập của người lao động trong các ngành đó.

Như bạn có thể thấy, chu trình này có thể tự lặp lại qua nhiều lần lặp lại; khởi đầu là đầu tư vào đường sá nhanh chóng nhân lên thành một biện pháp kích thích kinh tế mang lại lợi ích cho người lao động trong nhiều ngành công nghiệp.

Về mặt toán học, số nhân đầu tư là một hàm của hai yếu tố chính: xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC) và xu hướng tiết kiệm cận biên (MPS).

Ví dụ trong thế giới thực về Hệ số đầu tư

Hãy xem xét những công nhân xây dựng đường trong ví dụ trước của chúng ta. Nếu một công nhân trung bình có MPC là 70%, điều đó có nghĩa là họ tiêu thụ trung bình 0,70 đô la trên mỗi đô la họ kiếm được. Trên thực tế, họ có thể chi 0,70 đô la đó cho các khoản như tiền thuê nhà, xăng dầu, cửa hàng tạp hóa và giải trí. Nếu cùng một công nhân đó có MPS là 30%, điều đó có nghĩa là trung bình họ sẽ tiết kiệm được 0,30 đô la trên mỗi đô la kiếm được.

Các khái niệm này cũng được áp dụng cho các doanh nghiệp. Giống như các cá nhân, các doanh nghiệp phải “tiêu thụ” một phần thu nhập đáng kể của họ bằng cách chi trả cho các khoản chi tiêu như tiền lương của nhân viên, tiền thuê cơ sở vật chất, cho thuê và sửa chữa thiết bị. Một công ty điển hình có thể tiêu tốn 90% thu nhập của họ cho các khoản thanh toán như vậy, có nghĩa là MPS của nó — lợi nhuận mà các cổ đông kiếm được — sẽ chỉ là 10%.

Công thức tính hệ số đầu tư của một dự án đơn giản là:

1 / ( 1 M P C ) 1 / (1 – MPC)

1 / ( 1 M P C )

Do đó, trong các ví dụ trên của chúng tôi, hệ số đầu tư sẽ lần lượt là 3,33 và 10 cho người lao động và doanh nghiệp. Lý do các doanh nghiệp liên quan đến bội số đầu tư cao hơn là MPC của họ cao hơn của người lao động. Nói cách khác, họ dành một tỷ lệ phần trăm thu nhập lớn hơn cho các bộ phận khác của nền kinh tế, do đó lan truyền kích thích kinh tế do đầu tư ban đầu gây ra rộng rãi hơn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia