Investment Income là gì?

Investment Income là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Investment Income

Thông tin về Investment Income

Tên gọi tiếng Anh Investment Income
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Investment Income là gì?
  • Thu nhập đầu tư là lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư như bất động sản và bán cổ phiếu.
  • Cổ tức từ trái phiếu cũng là thu nhập đầu tư.
  • Thu nhập đầu tư bị đánh thuế ở mức khác với thu nhập kiếm được.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Investment Income thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here