Investment Horizon là gì?

24

Chân trời đầu tư là gì?

Đường chân trời đầu tư là thuật ngữ được sử dụng để mô tả tổng khoảng thời gian mà nhà đầu tư dự kiến nắm giữ một chứng khoán hoặc một danh mục đầu tư.

Khái niệm cơ bản về Chân trời đầu tư

Tầm nhìn đầu tư có thể dao động từ ngắn hạn, dài hạn chỉ vài ngày, đến dài hạn hơn nhiều, có khả năng kéo dài hàng thập kỷ. Ví dụ, một chuyên gia trẻ với kế hoạch 401 (k) sẽ có cơ hội đầu tư kéo dài hàng thập kỷ. Tuy nhiên, bộ phận ngân quỹ của một công ty có thể có cơ hội đầu tư chỉ dài vài ngày.

Trên thực tế, một số chiến lược giao dịch, đặc biệt là những chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật, có thể sử dụng phạm vi đầu tư theo ngày, giờ hoặc thậm chí vài phút.

Độ dài của đường chân trời đầu tư thường sẽ xác định mức độ rủi ro mà nhà đầu tư phải chịu và nhu cầu thu nhập của họ là bao nhiêu. Nói chung, khi danh mục đầu tư có thời gian đầu tư ngắn hơn, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận ít rủi ro hơn. Khi các nhà đầu tư xây dựng một danh mục đầu tư, thiết lập một cơ hội đầu tư là một trong những bước đầu tiên họ cần thực hiện.

Chân trời đầu tư và xây dựng danh mục đầu tư

Khi các nhà đầu tư có thời gian đầu tư dài hơn, họ có thể chấp nhận rủi ro nhiều hơn, vì thị trường có nhiều năm để phục hồi trong trường hợp giảm giá. Ví dụ, một nhà đầu tư có thời hạn đầu tư trong 30 năm thường sẽ được phân bổ hầu hết tài sản của họ vào cổ phiếu.

Ngoài ra, một nhà đầu tư có thời gian dài có thể đầu tư tài sản của họ vào những loại cổ phiếu được coi là rủi ro hơn, chẳng hạn như cổ phiếu vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ. Các loại cổ phiếu này, hoặc các loại tài sản phụ, có xu hướng thể hiện sự dao động giá lớn hơn nhiều trong khoảng thời gian ngắn hơn so với các loại cổ phiếu vốn hóa lớn vì chúng có xu hướng kém uy tín hơn và dễ bị tác động bởi các lực lượng kinh tế bên ngoài.

Do đó, mặc dù chúng có thể gây rủi ro cho các nhà đầu tư có tầm nhìn đầu tư ngắn hơn, nhưng những biến động ngắn hạn này có ít hoặc không ảnh hưởng đến các nhà đầu tư muốn nắm giữ những cổ phiếu đó trong 30 năm tới.

Các nhà đầu tư điều chỉnh danh mục đầu tư của họ khi thời gian đầu tư của họ ngắn lại, thường là theo hướng giảm mức độ rủi ro của danh mục đầu tư. Ví dụ, hầu hết các danh mục đầu tư hưu trí giảm tỷ lệ tiếp xúc với cổ phiếu và tăng tỷ lệ nắm giữ tài sản thu nhập cố định khi họ gần về hưu. Các khoản đầu tư có thu nhập cố định thường mang lại lợi nhuận tiềm năng thấp hơn trong dài hạn so với cổ phiếu, nhưng chúng tạo thêm sự ổn định cho giá trị của danh mục đầu tư vì chúng thường ít biến động giá trong ngắn hạn hơn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đường chân trời đầu tư đề cập đến khoảng thời gian mà nhà đầu tư sẵn sàng nắm giữ danh mục đầu tư.
  • Nhìn chung, nó tương xứng với lượng rủi ro mà nhà đầu tư sẵn sàng thực hiện.

Ví dụ về Chân trời đầu tư

Carol 30 tuổi và làm kỹ sư phần mềm. Cô ấy có một chân trời đầu tư dài hạn và không thích rủi ro. Do đó, cô đầu tư tiền tiết kiệm của mình vào một căn nhà và chứng khoán có thu nhập cố định sẽ đáo hạn trong 30 năm tới.

Nguồn tham khảo: investmentopedia