Investment Grade là gì?

106

Hạng đầu tư là gì?

Mức đầu tư là mức đánh giá cho thấy trái phiếu địa phương hoặc công ty có rủi ro vỡ nợ tương đối thấp.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Xếp hạng cấp độ đầu tư báo hiệu rằng trái phiếu công ty hoặc trái phiếu thành phố có rủi ro vỡ nợ tương đối thấp.
 • Các cơ quan xếp hạng trái phiếu khác nhau có các ký hiệu xếp hạng khác nhau, để biểu thị trái phiếu cấp độ đầu tư.
 • Standard and Poor’s trao xếp hạng “AAA” cho các công ty mà họ cho là ít có khả năng vỡ nợ nhất.
 • Moody’s trao xếp hạng “Aaa” cho các công ty mà họ coi là ít có khả năng vỡ nợ nhất.
1:23

Hạng đầu tư

Tìm hiểu mức đầu tư

Các công ty xếp hạng trái phiếu như Standard & Poor’s và Moody’s sử dụng các ký hiệu khác nhau, bao gồm các chữ cái viết hoa và viết thường “A” và “B,” để xác định xếp hạng chất lượng tín dụng của trái phiếu. “AAA” và “AA” (chất lượng tín dụng cao) và “A” và “BBB” (chất lượng tín dụng trung bình) được coi là hạng đầu tư. Xếp hạng tín dụng cho các trái phiếu dưới các chỉ định này (“BB,” “B,” “CCC”, v.v.) được coi là chất lượng tín dụng thấp và thường được gọi là “trái phiếu rác”.

Xếp hạng tín dụng là cực kỳ quan trọng vì chúng truyền tải rủi ro liên quan đến việc mua một trái phiếu nhất định. Xếp hạng tín dụng cấp đầu tư cho thấy rủi ro vỡ nợ tín dụng thấp, khiến nó trở thành một phương tiện đầu tư hấp dẫn – đặc biệt là đối với các nhà đầu tư thận trọng.

Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng trái phiếu chính phủ, còn được gọi là Kho bạc, không phải là đối tượng của xếp hạng chất lượng tín dụng, tuy nhiên những chứng khoán này vẫn được coi là có chất lượng tín dụng rất cao.

Chi tiết xếp hạng tín dụng hạng đầu tư

Trong trường hợp quỹ trái phiếu doanh nghiệp và thành phố, tài liệu của công ty quỹ, chẳng hạn như bản cáo bạch quỹ và báo cáo nghiên cứu đầu tư độc lập, sẽ báo cáo “chất lượng tín dụng trung bình” cho toàn bộ danh mục đầu tư của quỹ.

Xếp hạng tín dụng của tổ chức phát hành cấp đầu tư là những xếp hạng được xếp hạng trên BBB hoặc Baa. Xếp hạng chính xác phụ thuộc vào cơ quan xếp hạng tín dụng. Đối với Standard & Poor’s, xếp hạng tín dụng cấp đầu tư bao gồm:

 • AAA
 • AA +
 • AA
 • AA-

Các công ty có bất kỳ xếp hạng tín dụng nào trong danh mục này tự hào có khả năng hoàn trả các khoản vay của họ cao; tuy nhiên, những công ty được xếp hạng AAA đứng đầu bảng xếp hạng và được coi là có khả năng thanh toán các khoản vay cao nhất.

Nhiều nhà đầu tư tổ chức đã thiết lập một chính sách cứng nhắc chỉ giới hạn các khoản đầu tư trái phiếu của họ đối với các vấn đề cấp độ đầu tư.

Danh mục tiếp theo xuống bao gồm các xếp hạng sau:

 • A +
 • Một
 • MỘT-

Các công ty có các xếp hạng này được coi là các tổ chức ổn định có năng lực hoàn trả các cam kết tài chính mạnh mẽ. Tuy nhiên, những công ty như vậy có thể gặp phải những thách thức trong điều kiện kinh tế xấu đi.

Cấp dưới cùng của xếp hạng tín dụng cấp đầu tư do Standard and Poor’s cung cấp bao gồm:

 • BBB +
 • BBB
 • BBB-

Các công ty có các xếp hạng này thường được coi là “hạng đầu cơ” và thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn khi điều kiện kinh tế thay đổi so với nhóm trước đó. Tuy nhiên, các công ty này phần lớn chứng tỏ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán nợ của họ.

Theo Moody’s, trái phiếu cấp độ đầu tư bao gồm các xếp hạng tín dụng sau:

 • Aaa
 • Aa1
 • Aa2
 • Aa3
 • A1
 • A2
 • A3
 • Baa1
 • Baa2
 • Baa3

Trái phiếu Aaa được xếp hạng cao nhất có ít rủi ro tín dụng nhất trong việc công ty có khả năng không trả được các khoản vay. Ngược lại, các công ty được xếp hạng Baa ở mức trung bình vẫn có thể có các yếu tố đầu cơ, có rủi ro tín dụng cao – đặc biệt là những công ty đã trả nợ bằng dòng tiền dự kiến trong tương lai, không thành hiện thực như dự kiến.

Hạ cấp tín dụng

Các nhà đầu tư nên biết rằng một cơ quan hạ cấp trái phiếu của một công ty từ “BBB” xuống “BB” sẽ phân loại lại nợ của công ty đó từ loại đầu tư sang trạng thái “rác”. Mặc dù đây chỉ là một sự sụt giảm xếp hạng tín nhiệm một bậc, nhưng hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Tình trạng điện báo rơi xuống trạng thái rác mà một công ty có thể phải vật lộn để trả các khoản nợ của mình. Tình trạng tụt hạng có thể khiến các công ty gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm các lựa chọn tài chính, gây ra một vòng xoáy đi xuống, do chi phí vốn tăng lên.

Bậc xếp hạng đầu tư của S&P là gì?

Về cơ bản, các bậc xếp hạng tín dụng tiết lộ khả năng hoàn trả các khoản vay của một công ty. Theo xếp hạng tín dụng cấp đầu tư của Standard & Poor, các công ty được xếp hạng AAA được coi là có khả năng trả nợ cao nhất trong số các công ty. Tiếp theo là AA +, AA và AA-, tất cả đều tự hào có khả năng trả nợ cao. Danh mục tiếp theo bao gồm A +, A và A-. Các công ty này có năng lực hoàn trả các khoản vay mạnh, nhưng họ có thể gặp phải những thách thức khi điều kiện kinh tế xấu đi. Tầng dưới cùng bao gồm BBB +, BBB và BBB-. Đây được coi là “hạng đầu cơ” và thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn khi điều kiện kinh tế thay đổi, nhưng chúng chứng tỏ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán nợ của họ.

Trái phiếu rác là gì?

Trái phiếu rác là một khoản nợ đã được xếp hạng tín dụng dưới mức đầu tư. Do đó, những trái phiếu này có rủi ro cao hơn vì khả năng công ty phát hành sẽ vỡ nợ hoặc trải qua một sự kiện tín dụng cao hơn, do nguồn doanh thu không chắc chắn hoặc thiếu tài sản thế chấp đủ. Do rủi ro cao hơn, các nhà đầu tư được bù đắp với lãi suất cao hơn, đó là lý do tại sao trái phiếu rác còn được gọi là trái phiếu lợi suất cao.

Hạ cấp là gì?

Hạ cấp là một thay đổi tiêu cực trong xếp hạng của một chứng khoán. Tình huống này xảy ra khi các nhà phân tích cảm thấy rằng triển vọng tương lai của chứng khoán đã yếu đi so với khuyến nghị ban đầu, thường là do sự thay đổi cơ bản và quan trọng trong hoạt động của công ty, triển vọng tương lai hoặc ngành. Hạ cấp làm tăng chi phí vốn của công ty và thường dẫn đến giá chứng khoán bị ảnh hưởng ngay lập tức.

Nguồn tham khảo: investmentopedia