Saturday, July 2, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Investment Center là gì?

Trung tâm đầu tư là gì?

Trung tâm đầu tư là một đơn vị kinh doanh trong một công ty có thể sử dụng vốn để đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận của công ty. Bạn có thể so sánh và đối chiếu một số điểm tương đồng như cụm từ “trung tâm lợi nhuận” hoặc “trung tâm chi phí”.

Các công ty đánh giá hoạt động của một trung tâm đầu tư theo doanh thu mà nó mang lại thông qua các khoản đầu tư vào tài sản vốn so với tổng chi phí.

Một trung tâm đầu tư đôi khi được gọi là một bộ phận đầu tư.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Trung tâm đầu tư là một đơn vị kinh doanh mà một công ty sử dụng bằng vốn tự có của mình để tạo ra lợi nhuận có lợi cho công ty.
  • Chi nhánh tài trợ của một nhà sản xuất ô tô hoặc cửa hàng bách hóa là một ví dụ phổ biến của một trung tâm đầu tư.
  • Các trung tâm đầu tư ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp vì quá trình tài chính hóa khiến các công ty tìm kiếm lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư và cho vay bên cạnh hoạt động sản xuất cốt lõi.

Tìm hiểu các Trung tâm Đầu tư

Các đơn vị phòng ban khác nhau trong một công ty được phân loại là tạo ra lợi nhuận hoặc chi phí hoạt động. Các bộ phận tổ chức được phân thành ba đơn vị khác nhau: trung tâm chi phí, trung tâm lợi nhuận và trung tâm đầu tư. Trung tâm chi phí tập trung vào việc giảm thiểu chi phí và được đánh giá bằng mức chi phí mà nó phải gánh chịu.

Ví dụ về các bộ phận tạo nên trung tâm chi phí là bộ phận nhân sự và bộ phận tiếp thị. Trung tâm lợi nhuận được đánh giá dựa trên số lượng lợi nhuận được tạo ra và cố gắng tăng lợi nhuận bằng cách tăng doanh số bán hàng hoặc giảm chi phí. Các đơn vị thuộc trung tâm lợi nhuận bao gồm bộ phận sản xuất và bán hàng. Ngoài các phòng ban, trung tâm lợi nhuận và chi phí có thể là các bộ phận, dự án, đội, công ty con, dây chuyền sản xuất hoặc máy móc.

Trung tâm đầu tư là trung tâm chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi phí và tài sản của chính mình và quản lý các báo cáo tài chính của chính mình, thường là bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Bởi vì chi phí, doanh thu và tài sản phải được xác định riêng biệt, trung tâm đầu tư thường sẽ là một công ty con hoặc một bộ phận.

Người ta có thể phân loại trung tâm đầu tư như một phần mở rộng của trung tâm lợi nhuận, nơi đo lường doanh thu và chi phí. Tuy nhiên, chỉ trong một trung tâm đầu tư, tài sản được sử dụng mới được đo lường và so sánh với lợi nhuận thu được.

Trung tâm đầu tư so với Trung tâm lợi nhuận

Thay vì xem xét một đơn vị có bao nhiêu lợi nhuận hoặc chi phí như với các trung tâm lợi nhuận của một công ty, trung tâm đầu tư tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận trên tài sản cố định hoặc vốn lưu động được đầu tư cụ thể vào trung tâm đầu tư.

Không giống như trung tâm lợi nhuận, trung tâm đầu tư có thể đầu tư vào các hoạt động và tài sản không nhất thiết liên quan đến hoạt động của công ty. Nó có thể là các khoản đầu tư hoặc mua lại các công ty khác cho phép đa dạng hóa rủi ro của công ty. Một xu hướng mới là sự gia tăng của các nhánh mạo hiểm trong các tập đoàn đã thành lập để cho phép đầu tư vào làn sóng xu hướng tiếp theo thông qua việc mua lại cổ phần trong các công ty khởi nghiệp.

Nói một cách đơn giản hơn, hiệu quả hoạt động của một bộ phận được phân tích bằng cách xem xét các tài sản và nguồn lực cung cấp cho bộ phận đó và mức độ sử dụng những tài sản đó để tạo ra doanh thu so với chi phí tổng thể của bộ phận đó. Bằng cách tập trung vào khả năng hoàn vốn, triết lý trung tâm đầu tư đưa ra bức tranh chính xác hơn về mức độ đóng góp của một bộ phận vào nền kinh tế của công ty.

Sử dụng cách tiếp cận này để đo lường hiệu quả hoạt động của một bộ phận, các nhà quản lý có cái nhìn sâu sắc về việc nên tăng vốn để tăng lợi nhuận hay nên đóng cửa một bộ phận sử dụng vốn đầu tư kém hiệu quả. Một trung tâm đầu tư không thể kiếm được lợi nhuận từ các quỹ đã đầu tư vượt quá chi phí của các quỹ đó được coi là không có lợi nhuận về mặt kinh tế.

Trung tâm đầu tư so với Trung tâm chi phí

Trung tâm đầu tư khác với trung tâm chi phí, trung tâm này không trực tiếp đóng góp vào lợi nhuận của công ty và được đánh giá theo chi phí mà nó phải chịu để vận hành các hoạt động của công ty. Hơn nữa, không giống như trung tâm lợi nhuận, trung tâm đầu tư có thể sử dụng vốn để mua các tài sản khác.

Do sự phức tạp này, các công ty phải sử dụng nhiều thước đo khác nhau, bao gồm lợi tức đầu tư (ROI), thu nhập thặng dư và giá trị kinh tế gia tăng (EVA) để đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận. Ví dụ, một nhà quản lý có thể so sánh ROI với chi phí vốn để đánh giá hoạt động của một bộ phận. Nếu ROI là 9% và chi phí sử dụng vốn là 13%, nhà quản lý có thể kết luận rằng trung tâm đầu tư đang quản lý vốn hoặc tài sản của mình kém.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết câu hỏi trên, chúng ta hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một người chọn không đầu tư. Giả sử bạn kiếm được 50.000 đồng...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm, không phải là văn phòng chính, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hầu hết các văn phòng chi nhánh bao gồm các bộ phận nhỏ...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.