Investment Banking là gì?

Investment Banking là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Investment Banking

Thông tin về Investment Banking

Tên gọi tiếng Anh Investment Banking
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Investment Banking là gì?
  • Ngân hàng đầu tư chủ yếu giải quyết việc tạo vốn cho các công ty khác, chính phủ và các tổ chức khác.
  • Hoạt động ngân hàng đầu tư bao gồm bảo lãnh phát hành chứng khoán nợ và chứng khoán vốn mới cho tất cả các loại công ty, hỗ trợ việc bán chứng khoán và giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán và sáp nhập, tổ chức lại và giao dịch môi giới cho cả tổ chức và nhà đầu tư tư nhân.
  • Chủ ngân hàng đầu tư giúp các tập đoàn, chính phủ và các nhóm khác lập kế hoạch và quản lý các khía cạnh tài chính của các dự án lớn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Investment Banking thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here