Monday, July 4, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Investing là gì?

Đầu tư là gì?

Đầu tư là hành động phân bổ các nguồn lực, thường là tiền, với kỳ vọng tạo ra thu nhập hoặc lợi nhuận. Bạn có thể đầu tư vào những nỗ lực, chẳng hạn như sử dụng tiền để bắt đầu kinh doanh hoặc vào tài sản, chẳng hạn như mua bất động sản với hy vọng bán lại sau này với giá cao hơn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Trong đầu tư, rủi ro và lợi nhuận là hai mặt của cùng một đồng tiền; rủi ro thấp nói chung có nghĩa là lợi nhuận kỳ vọng thấp, trong khi lợi nhuận cao hơn thường đi kèm với rủi ro cao hơn.
  • Kỳ vọng rủi ro và lợi tức có thể rất khác nhau trong cùng một loại tài sản; một blue-chip giao dịch trên NYSE và một micro-cap giao dịch không cần kê đơn sẽ có các cấu hình hoàn trả rủi ro rất khác nhau.
  • Loại lợi nhuận được tạo ra phụ thuộc vào tài sản; nhiều cổ phiếu trả cổ tức hàng quý, trong khi trái phiếu trả lãi hàng quý.
  • Các nhà đầu tư có thể thực hiện phương pháp tự làm hoặc sử dụng dịch vụ của một nhà quản lý tiền chuyên nghiệp.
  • Việc mua một chứng khoán có đủ tiêu chuẩn để đầu tư hay đầu cơ hay không phụ thuộc vào ba yếu tố – số lượng rủi ro được chấp nhận, thời gian nắm giữ và nguồn lợi nhuận.
1:37

Giới thiệu về Đầu tư Giá trị

Hiểu đầu tư

Kỳ vọng về lợi nhuận dưới dạng thu nhập hoặc giá tăng có ý nghĩa thống kê là tiền đề cốt lõi của việc đầu tư. Phạm vi tài sản mà một người có thể đầu tư và kiếm được lợi nhuận là một phạm vi rất rộng.

Rủi ro và lợi nhuận đi đôi với nhau trong đầu tư; rủi ro thấp nói chung có nghĩa là lợi nhuận kỳ vọng thấp, trong khi lợi nhuận cao hơn thường đi kèm với rủi ro cao hơn. Ở cấp độ rủi ro thấp của phổ là các khoản đầu tư cơ bản như Chứng chỉ tiền gửi (CD); trái phiếu hoặc các công cụ có thu nhập cố định cao hơn trong thang đo rủi ro, trong khi cổ phiếu hoặc cổ phiếu được coi là có rủi ro cao hơn. Hàng hóa và các sản phẩm phái sinh thường được coi là một trong những khoản đầu tư rủi ro nhất. Người ta cũng có thể đầu tư vào một thứ gì đó thiết thực, chẳng hạn như đất đai hoặc bất động sản, hoặc các mặt hàng tinh xảo, chẳng hạn như đồ mỹ nghệ và đồ cổ.

Kỳ vọng rủi ro và lợi tức có thể rất khác nhau trong cùng một loại tài sản. Ví dụ: một blue chip giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York sẽ có hồ sơ hoàn trả rủi ro rất khác với vốn hóa vi mô giao dịch trên một sàn giao dịch nhỏ.

Lợi nhuận do một tài sản tạo ra phụ thuộc vào loại tài sản. Ví dụ, nhiều cổ phiếu trả cổ tức hàng quý, trong khi trái phiếu thường trả lãi hàng quý. Ở nhiều khu vực pháp lý, các loại thu nhập khác nhau bị đánh thuế ở các mức thuế suất khác nhau.

Ngoài thu nhập thường xuyên, chẳng hạn như cổ tức hoặc tiền lãi, giá tăng là một thành phần quan trọng của lợi nhuận. Do đó, tổng thu nhập từ một khoản đầu tư có thể được coi là tổng thu nhập và giá trị vốn. Tính đến tháng 3 năm 2019, Standard & Poor’s ước tính rằng kể từ năm 1926, cổ tức đã đóng góp gần một phần ba tổng lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong khi lãi vốn đóng góp hai phần ba.

Các loại đầu tư

Mặc dù vũ trụ đầu tư là vô cùng rộng lớn, nhưng đây là các loại đầu tư phổ biến nhất:

Hàng tồn kho

Người mua cổ phiếu của công ty trở thành chủ sở hữu phân đoạn của công ty đó. Người sở hữu cổ phiếu của công ty được coi là cổ đông của nó và có thể tham gia vào sự phát triển và thành công của nó thông qua việc tăng giá cổ phiếu và chia cổ tức thường xuyên từ lợi nhuận của công ty.

Trái phiếu

Trái phiếu là nghĩa vụ nợ của các thực thể, chẳng hạn như chính phủ, thành phố trực thuộc trung ương và tập đoàn. Mua trái phiếu có nghĩa là bạn nắm giữ một phần nợ của một tổ chức và có quyền nhận các khoản thanh toán lãi suất định kỳ và hoàn trả mệnh giá của trái phiếu khi nó đáo hạn.

Kinh phí

Quỹ là công cụ tổng hợp được quản lý bởi các nhà quản lý đầu tư cho phép nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi, hàng hóa, v.v. Hai loại quỹ phổ biến nhất là quỹ tương hỗ và quỹ trao đổi hoặc ETF. Các quỹ tương hỗ không giao dịch trên sàn giao dịch và được định giá vào cuối ngày giao dịch; ETF giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán và cũng giống như cổ phiếu, được định giá liên tục trong suốt ngày giao dịch. Các quỹ và ETF tương hỗ có thể theo dõi các chỉ số một cách thụ động, chẳng hạn như S&P 500 hoặc Dow Jones Industrial Average, hoặc có thể được quản lý tích cực bởi các nhà quản lý quỹ.

Ủy thác đầu tư

Quỹ tín thác là một loại hình đầu tư gộp khác, trong đó Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs) là loại hình phổ biến nhất trong danh mục này. REITs đầu tư vào các bất động sản thương mại hoặc nhà ở và trả tiền phân phối thường xuyên cho các nhà đầu tư của họ từ thu nhập cho thuê nhận được từ các bất động sản này. REITs giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán và do đó cung cấp cho các nhà đầu tư của họ lợi thế về tính thanh khoản tức thì.

Đầu tư thay thế

Đây là một danh mục tổng hợp bao gồm các quỹ đầu cơ và vốn cổ phần tư nhân. Các quỹ phòng hộ được gọi như vậy bởi vì họ có thể tự bảo vệ các khoản đầu tư của mình bằng cách mua bán cổ phiếu và các khoản đầu tư khác. Vốn cổ phần tư nhân cho phép các công ty huy động vốn mà không cần công khai. Các quỹ phòng hộ và vốn cổ phần tư nhân thường chỉ có sẵn cho các nhà đầu tư giàu có được coi là “nhà đầu tư được công nhận” đáp ứng các yêu cầu nhất định về thu nhập và giá trị ròng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các khoản đầu tư thay thế đã được giới thiệu dưới dạng quỹ mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tiếp cận.

Quyền chọn và các công cụ phái sinh

Công cụ phái sinh là các công cụ tài chính thu được giá trị của chúng từ một công cụ khác, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc chỉ số. Quyền chọn là một phái sinh phổ biến cung cấp cho người mua quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán chứng khoán ở một mức giá cố định trong một khoảng thời gian cụ thể. Các công cụ phái sinh thường sử dụng đòn bẩy, làm cho chúng trở thành một đề xuất có rủi ro cao, phần thưởng cao.

Hàng hóa

Hàng hóa bao gồm kim loại, dầu, ngũ cốc và các sản phẩm động vật, cũng như các công cụ tài chính và tiền tệ. Chúng có thể được giao dịch thông qua hợp đồng tương lai hàng hóa – là các thỏa thuận mua hoặc bán một số lượng hàng hóa cụ thể với mức giá xác định vào một ngày cụ thể trong tương lai – hoặc ETF. Hàng hóa có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro hoặc cho các mục đích đầu cơ.

So sánh các phong cách đầu tư

Hãy cùng so sánh một số phong cách đầu tư phổ biến nhất:

Đầu tư chủ động so với bị động: Mục tiêu của đầu tư chủ động là “đánh bại chỉ số” bằng cách chủ động quản lý danh mục đầu tư. Mặt khác, đầu tư thụ động ủng hộ cách tiếp cận thụ động, chẳng hạn như mua một quỹ chỉ số, mặc dù thừa nhận một thực tế là rất khó để đánh bại thị trường một cách nhất quán. Trong khi cả hai cách tiếp cận đều có ưu và nhược điểm, trên thực tế, rất ít nhà quản lý quỹ đánh bại các điểm chuẩn của họ một cách nhất quán đủ để biện minh cho chi phí quản lý tích cực cao hơn.

Tăng trưởng so với giá trị: Các nhà đầu tư tăng trưởng thích đầu tư vào các công ty tăng trưởng cao, thường có tỷ lệ định giá như Giá-Thu nhập (P / E) cao hơn các công ty có giá trị. Các công ty giá trị có PE thấp hơn đáng kể và lợi tức cổ tức cao hơn so với các công ty tăng trưởng vì chúng có thể không được các nhà đầu tư ưa chuộng, tạm thời hoặc trong một thời gian dài.

Cách đầu tư

Tự đầu tư

Câu hỏi về “cách đầu tư” đặt ra câu hỏi liệu bạn có phải là kiểu nhà đầu tư Tự làm (Tự làm) hay muốn để tiền của bạn được quản lý bởi một chuyên gia. Nhiều nhà đầu tư thích tự quản lý tiền của mình có tài khoản tại các công ty môi giới chiết khấu vì hoa hồng thấp và dễ dàng thực hiện các giao dịch trên nền tảng của họ.

Đầu tư được quản lý chuyên nghiệp

Các nhà đầu tư thích quản lý tiền chuyên nghiệp thường có các nhà quản lý tài sản chăm sóc các khoản đầu tư của họ. Các nhà quản lý tài sản thường tính phí khách hàng của họ theo tỷ lệ phần trăm tài sản được quản lý (AUM). Mặc dù quản lý tiền chuyên nghiệp đắt hơn so với quản lý tiền của chính mình, nhưng những nhà đầu tư như vậy không ngại trả tiền để có được sự thuận tiện khi giao việc nghiên cứu, ra quyết định đầu tư và giao dịch cho một chuyên gia.

Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư của SEC kêu gọi các nhà đầu tư xác nhận rằng chuyên gia đầu tư của họ đã được cấp phép và đăng ký .

Robo-Advisor Đầu tư

Một số nhà đầu tư chọn đầu tư dựa trên đề xuất từ các cố vấn tài chính tự động. Được hỗ trợ bởi các thuật toán và trí thông minh nhân tạo, cố vấn robot thu thập thông tin quan trọng về nhà đầu tư và hồ sơ rủi ro của họ để đưa ra các khuyến nghị phù hợp. Với ít hoặc không có sự can thiệp của con người, cố vấn robot cung cấp một cách đầu tư hiệu quả về chi phí với các dịch vụ tương tự như những gì mà cố vấn đầu tư con người cung cấp. Với những tiến bộ trong công nghệ, cố vấn robot có nhiều khả năng hơn là lựa chọn các khoản đầu tư. Họ cũng có thể giúp mọi người phát triển các kế hoạch hưu trí và quản lý quỹ tín thác và các tài khoản hưu trí khác, chẳng hạn như 401 (k) s.

Lược sử đầu tư

Trong khi khái niệm đầu tư đã có từ hàng thiên niên kỷ, đầu tư ở hình thức hiện tại bắt nguồn từ thời kỳ giữa thế kỷ 17 và 18, khi sự phát triển của các thị trường công khai đầu tiên kết nối các nhà đầu tư với các cơ hội đầu tư. Sở giao dịch chứng khoán Amsterdam được thành lập vào năm 1787, tiếp theo là Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) vào năm 1792.

Đầu tư vào cuộc cách mạng công nghiệp

Các cuộc Cách mạng Công nghiệp năm 1760-1840 và 1860-1914 đã dẫn đến sự thịnh vượng hơn nhờ vào đó mọi người tích lũy được khoản tiết kiệm có thể được đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của hệ thống ngân hàng tiên tiến. Hầu hết các ngân hàng thành lập thống trị thế giới đầu tư đều bắt đầu từ những năm 1800, bao gồm Goldman Sachs và JP Morgan.

Đầu tư thế kỷ 20

Thế kỷ 20 chứng kiến nền tảng mới bị phá vỡ trong lý thuyết đầu tư, với sự phát triển của các khái niệm mới về định giá tài sản, lý thuyết danh mục đầu tư và quản lý rủi ro. Trong nửa sau của thế kỷ 20, nhiều phương tiện đầu tư mới đã được giới thiệu, bao gồm quỹ đầu cơ, vốn cổ phần tư nhân, đầu tư mạo hiểm, REIT và ETF.

Vào những năm 1990, sự lan truyền nhanh chóng của Internet đã làm cho khả năng giao dịch và nghiên cứu trực tuyến được tiếp cận với công chúng, hoàn thành quá trình dân chủ hóa đầu tư đã bắt đầu từ hơn một thế kỷ trước.

Đầu tư thế kỷ 21

Sự bùng nổ của bong bóng dot.com – một bong bóng đã tạo ra một thế hệ triệu phú mới từ các khoản đầu tư vào cổ phiếu kinh doanh trực tuyến và công nghệ – mở ra thế kỷ 21 và có lẽ là bối cảnh của những gì sắp xảy ra. Vào năm 2001, sự sụp đổ của Enron diễn ra ở tâm điểm, với toàn bộ hành vi gian lận đã khiến công ty và công ty kế toán Arthur Andersen cũng như nhiều nhà đầu tư của nó bị phá sản.

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong thế kỷ 21, hay lịch sử cho vấn đề đó, là cuộc Đại suy thoái (2007-2009) khi một số lượng lớn các khoản đầu tư thất bại vào chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp đã làm tê liệt các nền kinh tế trên toàn thế giới. Các ngân hàng và công ty đầu tư nổi tiếng đã sa thải, tài sản bị tịch thu và chênh lệch giàu nghèo ngày càng mở rộng.

Thế kỷ 21 cũng mở ra thế giới đầu tư cho những người mới đến và các nhà đầu tư độc đáo bằng cách bão hòa thị trường với các công ty đầu tư trực tuyến giảm giá và các ứng dụng giao dịch tự do, chẳng hạn như Robinhood.

Đầu tư so với Đầu cơ

Việc mua một chứng khoán có đủ điều kiện để đầu tư hay đầu cơ hay không phụ thuộc vào ba yếu tố:

  • Mức độ rủi ro: Đầu tư thường bao gồm một lượng rủi ro thấp hơn so với đầu cơ.
  • Thời gian nắm giữ của khoản đầu tư: Đầu tư thường bao gồm thời gian nắm giữ dài hơn, được đo lường khá thường xuyên trong nhiều năm; đầu cơ liên quan đến thời gian nắm giữ ngắn hơn nhiều.
  • Nguồn lợi nhuận: Việc tăng giá có thể là một phần tương đối ít quan trọng hơn trong lợi nhuận từ việc đầu tư, trong khi cổ tức hoặc phân phối có thể là một phần chính. Trong đầu cơ, tăng giá nói chung là nguồn lợi nhuận chính.

Vì sự biến động giá là một thước đo rủi ro phổ biến, nên có lý do rằng một blue-chip trung thành ít rủi ro hơn nhiều so với tiền điện tử. Do đó, việc mua một blue chip trả cổ tức với kỳ vọng nắm giữ nó trong vài năm sẽ đủ điều kiện để đầu tư. Mặt khác, một nhà giao dịch mua tiền điện tử để lật nó để kiếm lợi nhuận nhanh chóng trong vài ngày rõ ràng là đầu cơ.

Cung cấp quyền lợi hưu trí cho công dân của mình, quỹ tài sản có chủ quyền trị giá 2,9 nghìn tỷ đô la của Na Uy – quỹ tài sản lớn thứ hai trên thế giới – đã kiếm được 10,9% lãi suất vào năm 2020 .

Ví dụ về Lợi tức từ Đầu tư

Giả sử bạn mua 100 cổ phiếu của Adobe Inc (ADBE) vào ngày 24 tháng 3 năm 2020 với giá 310 đô la và bán nó đúng một năm sau với giá 460,20 đô la. Tổng lợi nhuận gần đúng của bạn, bỏ qua tiền hoa hồng là bao nhiêu? Hãy nhớ rằng Adobe không phát hành cổ tức bằng cổ phiếu. Thu nhập vốn kết quả sẽ là ((460,20 đô la – 310 đô la) / 310 đô la) x 100% = 48,5%.

Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng Adobe đã phát hành cổ tức vào năm 2020 và bạn nhận được 5 đô la cổ tức trên mỗi cổ phiếu. Khi đó, tổng lợi tức ước tính của bạn sẽ là 50,11% (Lợi tức vốn: 48,5% + Cổ tức: (500 / $ 31,000) x 100% = 1,61% ).

Câu hỏi thường gặp về đầu tư

Đầu tư là gì và nó hoạt động như thế nào?

Đầu tư là hành động phân phối các nguồn lực vào một thứ gì đó để tạo ra thu nhập hoặc thu được lợi nhuận. Loại đầu tư bạn chọn có thể phụ thuộc vào bạn những gì bạn muốn đạt được và mức độ nhạy cảm của bạn với rủi ro. Giả sử rủi ro nhỏ thường mang lại lợi nhuận thấp hơn và ngược lại nếu giả định rủi ro cao. Đầu tư có thể được thực hiện vào cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, kim loại quý, v.v. Đầu tư có thể được thực hiện bằng tiền, tài sản, tiền điện tử hoặc các phương tiện trao đổi khác.

Làm thế nào để tôi bắt đầu đầu tư?

Bạn có thể chọn con đường tự làm, lựa chọn các khoản đầu tư dựa trên phong cách đầu tư của mình hoặc nhờ sự trợ giúp của chuyên gia đầu tư, chẳng hạn như cố vấn hoặc nhà môi giới. Trước khi đầu tư, điều quan trọng là phải xác định sở thích và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn là gì. Nếu không thích rủi ro, lựa chọn cổ phiếu và quyền chọn, có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Xây dựng chiến lược, vạch ra số tiền cần đầu tư, tần suất đầu tư và đầu tư vào mục tiêu và sở thích. Trước khi phân bổ các nguồn lực của bạn, hãy nghiên cứu khoản đầu tư mục tiêu để đảm bảo nó phù hợp với chiến lược của bạn và có khả năng mang lại kết quả mong muốn. Hãy nhớ rằng bạn không cần nhiều tiền để bắt đầu và bạn có thể sửa đổi khi nhu cầu của mình thay đổi.

Làm thế nào để tôi bắt đầu đầu tư với số tiền nhỏ?

Đầu tư không dành riêng cho những người giàu có. Bạn có thể đầu tư số tiền danh nghĩa. Ví dụ, bạn có thể mua cổ phiếu định giá thấp, gửi số tiền nhỏ vào tài khoản tiết kiệm có lãi suất, hoặc tiết kiệm cho đến khi bạn tích lũy được số tiền mục tiêu để đầu tư. Nếu người sử dụng lao động của bạn đưa ra một kế hoạch nghỉ hưu, chẳng hạn như 401 (k), hãy phân bổ những khoản tiền nhỏ từ lương của bạn cho đến khi bạn có thể tăng đầu tư của mình. Nếu chủ nhân của bạn tham gia vào việc đối sánh, bạn có thể nhận ra rằng khoản đầu tư của bạn đã tăng gấp đôi.

Làm thế nào tôi có thể bắt đầu đầu tư với 1.000 đô la?

Bạn có thể bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hỗ hoặc thậm chí mở IRA. Bắt đầu với 1.000 đô la là không có gì để hắt hơi. Khoản đầu tư 1.000 USD vào đợt IPO của Amazon năm 1997 sẽ thu về hàng triệu USD ngày nay. Điều này phần lớn là do một số đợt chia tách cổ phiếu, nhưng nó không thay đổi kết quả: lợi nhuận cao ngất ngưởng. Tài khoản tiết kiệm có sẵn ở hầu hết các tổ chức tài chính và thường không yêu cầu một số tiền lớn để đầu tư. Các tài khoản tiết kiệm thường không có lãi suất cao; vì vậy, hãy mua sắm xung quanh để tìm một chiếc có các tính năng tốt nhất và mức giá cạnh tranh nhất.

Tin hay không tùy bạn, bạn có thể đầu tư vào bất động sản với 1.000 đô la. Bạn có thể không mua được bất động sản tạo ra thu nhập, nhưng bạn có thể đầu tư vào một công ty làm được điều đó. Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) là một công ty đầu tư vào và quản lý bất động sản để thúc đẩy lợi nhuận và tạo ra thu nhập. Với 1.000 đô la, bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu REIT, quỹ tương hỗ hoặc quỹ trao đổi.

4 loại đầu tư là gì?

Có nhiều hình thức đầu tư để bạn lựa chọn. Có lẽ phổ biến nhất là cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và quỹ. Các khoản đầu tư đáng chú ý khác cần xem xét là ủy thác đầu tư bất động sản (REIT), đĩa CD, niên kim, tiền điện tử, hàng hóa, đồ sưu tầm và kim loại quý. Bầu trời là giới hạn với các khoản đầu tư.

Điểm mấu chốt

Đầu tư liên quan đến việc phân bổ lại quỹ hoặc nguồn lực vào một thứ gì đó để kiếm thu nhập hoặc tạo ra lợi nhuận. Có nhiều loại phương tiện đầu tư khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ và bất động sản, mỗi phương tiện mang theo mức độ rủi ro và phần thưởng khác nhau.

Các nhà đầu tư có thể đầu tư độc lập mà không cần sự trợ giúp của một chuyên gia đầu tư hoặc sử dụng dịch vụ của một cố vấn đầu tư được cấp phép và đăng ký. Công nghệ cũng đã cung cấp cho các nhà đầu tư tùy chọn nhận các giải pháp đầu tư tự động thông qua các cố vấn robot.

Số tiền cân nhắc hay số tiền cần đầu tư phụ thuộc phần lớn vào hình thức đầu tư và tình hình tài chính, nhu cầu và mục tiêu của nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhiều phương tiện đã giảm yêu cầu đầu tư tối thiểu, cho phép nhiều người tham gia hơn.

Bất kể cách bạn chọn đầu tư hoặc những gì bạn chọn đầu tư, hãy nghiên cứu mục tiêu của bạn, cũng như người quản lý đầu tư hoặc nền tảng của bạn. Có thể một trong những điều khôn ngoan nhất là của nhà đầu tư kỳ cựu và thành đạt Warren Buffet, “Đừng bao giờ đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh mà bạn không thể hiểu được.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết câu hỏi trên, chúng ta hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một người chọn không đầu tư. Giả sử bạn kiếm được 50.000 đồng...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm, không phải là văn phòng chính, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hầu hết các văn phòng chi nhánh bao gồm các bộ phận nhỏ...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.