Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Intrapreneur là gì?

Intrapreneur là gì?

Intrapreneur là một nhân viên được giao nhiệm vụ phát triển một ý tưởng hoặc dự án sáng tạo trong một công ty. Intrapreneur có thể không phải đối mặt với những rủi ro quá lớn hoặc gặt hái những phần thưởng quá lớn của một doanh nhân. Tuy nhiên, intrapreneur có quyền truy cập vào các nguồn lực và khả năng của một công ty đã thành lập.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Một intrapreneur làm việc bên trong một công ty để phát triển một ý tưởng hoặc dự án sáng tạo sẽ nâng cao tương lai của công ty.
  • Thuật ngữ “intrapreneur” là từ ghép của hai từ “nội bộ” và “doanh nhân”. Nó lần đầu tiên được đặt ra bởi Gifford Pinchot III và Elizabeth S. Pinchot trong một sách trắng năm 1978.
  • Intrapreneur thường được trao quyền tự chủ để làm việc trong một dự án có thể có tác động đáng kể đến công ty.
  • Theo thời gian, một intrapreneur có thể trở thành một doanh nhân và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng họ bên ngoài tổ chức đã thành lập.
  • Intrapreneurs thường là những cá nhân có động lực cao, có bộ kỹ năng cụ thể — cũng như khả năng lãnh đạo và tầm nhìn đổi mới mà những người khác trong công ty có thể đạt được phía sau.

Intrapreneurship hoạt động như thế nào

Intrapreneurs là nhân viên của một công ty được giao làm việc cho một ý tưởng hoặc dự án đặc biệt. Họ có thời gian và quyền tự do để phát triển dự án như một doanh nhân.

Tuy nhiên, họ không hoạt động solo. Intrapreneurs có các nguồn lực và khả năng của công ty theo ý của họ.

Intrapreneurs và doanh nhân có những mục tiêu khác nhau. Một doanh nhân hình dung ra việc thành lập một công ty ngay từ đầu. Một intrapreneur có tầm nhìn rộng hơn đối với một công ty đã thành lập. Tầm nhìn này có thể liên quan đến những thay đổi căn bản đối với truyền thống, quy trình hoặc sản phẩm của công ty. Intrapreneur thường có các kỹ năng và kinh nghiệm áp dụng trực tiếp để mang lại công việc.

Một doanh nhân thành lập công ty như một phương tiện cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Một intrapreneur tìm cách cải thiện một công ty hiện có.

Lịch sử của Intrapreneurship

Thuật ngữ “intrapreneur” là từ ghép của hai từ “nội bộ” (hoặc tiền tố “intra” có nghĩa là nội bộ) và “doanh nhân”. Nó lần đầu tiên được đặt ra bởi cặp vợ chồng Gifford Pinchot III và Elizabeth S. Pinchot trong một sách trắng năm 1978 có tiêu đề “Tinh thần Doanh nhân Nội bộ” cho Trường Doanh nhân Tarrytown. Sau khi sách trắng này được phát hành, thuật ngữ này bắt đầu được quan tâm trong các nghiên cứu học thuật khác nhau. Vào tháng 2 năm 1985, tạp chí TIME đã có một bài báo “Here Come the Intrapreneurs” đã phổ biến thuật ngữ này hơn nữa.

Ưu điểm của Intrapreneurship

Một doanh nhân thành lập công ty như một phương tiện cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Một intrapreneur khám phá các chính sách, công nghệ hoặc ứng dụng sẽ giúp cải thiện hiệu suất của một công ty hiện có. Không thể tránh khỏi, khi một intrapreneur phát triển các kỹ năng cần thiết để nhận ra và giải quyết các vấn đề quan trọng, intrapreneur đó có thể trở thành một doanh nhân.

Một intrapreneur có thể mong đợi được trao quyền tự do và quyền tự chủ cần thiết cho một dự án như vậy. Các sản phẩm giao hàng ngày thường không được yêu cầu. Intrapreneur dự kiến sẽ phân tích và hiểu các xu hướng cần thiết để lập kế hoạch cho tương lai của công ty. Intrapreneurs tổng hợp những phát hiện của họ và đưa ra các đề xuất để đi trước các đối thủ cạnh tranh của họ.

Intrapreneurs thường trở thành nhà lãnh đạo điều hành của công ty theo thời gian. Họ đưa doanh nghiệp tiến lên và vươn lên dẫn đầu với sự hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp từ tất cả các cấp. Khi các intrapreneurs làm việc để giải quyết vấn đề, họ thúc đẩy sự phát triển của các intrapreneurs tài năng khác và tích hợp thêm nhiều ý tưởng mới vì lợi ích của toàn công ty.

Một intrapreneur thường được trao quyền tự do và quyền tự chủ cần thiết để khám phá các dự án mới, nhưng đôi khi họ phải làm điều này ngoài công việc hàng ngày của họ.

Đặc điểm của Intrapreneur

Trong sách trắng ban đầu về “Tinh thần kinh doanh nội bộ doanh nghiệp”, Pinchot phác thảo rằng những người làm trong doanh nghiệp là những người tuân theo một số nguyên tắc sau, bao gồm:

  • Rủi ro điều gì đó có giá trị đối với bản thân – chẳng hạn như hy sinh thời gian hoặc tài chính.
  • Chia sẻ phần thưởng của một dự án intrapreneurial giữa một công ty và intrapreneur theo cách xác định và công bằng.
  • Cung cấp cho intrapreneur khả năng xây dựng một cái gì đó tương tự như vốn.
  • Được trao quyền độc lập bởi tập đoàn, sau khi nó được giành được.
  • Trở thành “nhà đầu tư mạo hiểm” của riêng họ trong một công ty

Intrapreneurs thường là những cá nhân có động lực cao, có bộ kỹ năng cụ thể — cũng như khả năng lãnh đạo và tầm nhìn đổi mới mà những người khác trong công ty có thể đạt được phía sau. Mặc dù những người trong cuộc có thể có “công việc trong ngày” và các nhiệm vụ thông thường đối với dự án kinh doanh mới của họ, họ sẵn sàng chấp nhận những rủi ro nhất định và giải thích các xu hướng trên thị trường để hình dung các bước tiếp theo mà một công ty có thể cần để đổi mới hoặc đi trước đối thủ .

Ví dụ về Intrapreneur

Trong chưa đầy một năm đảm nhận vị trí giám đốc quản lý sản phẩm toàn cầu của eBay, Healey Cypher nhận ra rằng công ty đang bỏ lỡ một cơ hội kinh doanh lớn.

Vào thời điểm đó, eBay chỉ cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử cho khách hàng của mình. Bất chấp sự phát triển của bán lẻ qua Internet, phần lớn các giao dịch mua của người tiêu dùng vẫn được thực hiện trong vòng 15 dặm tính từ nhà của người tiêu dùng. Nhiều nhà bán lẻ eBay nói với Cypher rằng họ cũng muốn có một sự hiện diện bán lẻ thực tế.

Sau khi tham khảo ý kiến với giám đốc điều hành (CEO) của eBay, Cypher đã tập hợp một nhóm kỹ sư để phát triển các công cụ có thể được sử dụng để tạo sự hiện diện của eBay trong các cửa hàng thực. Các kỹ sư đã tạo ra một mặt tiền cửa hàng tương tác mà cuối cùng Toys’R’Us đã được cài đặt. Trong hai năm sau đó, các kỹ sư đã làm điều tương tự đối với TOMS, Sony và Rebecca Minkoff.

Thành công của Cypher trở thành một bộ phận mới của eBay, mang lại cho người lao động quyền tự chủ trong việc giải quyết các vấn đề và đưa công ty phát triển. Cypher trở thành Trưởng bộ phận Đổi mới Bán lẻ của eBay. Hiện anh là Giám đốc điều hành của Boombox, một nền tảng sự kiện ảo.

Câu hỏi thường gặp về Intrapreneur

Sự khác biệt giữa một doanh nhân và một Intrapreneur là gì?

Một doanh nhân hình dung ra việc thành lập một công ty ngay từ đầu. Một intrapreneur làm việc trong một công ty đã thành lập để phát triển một ý tưởng hoặc dự án sáng tạo.

Ai được gọi là Intrapreneur?

Intrapreneurs là nhân viên của một công ty được giao làm việc cho một ý tưởng hoặc dự án đặc biệt. Họ có thời gian và quyền tự do để phát triển dự án như một doanh nhân.

Vai trò của Intrapreneur là gì?

Một intrapreneur khám phá các chính sách, công nghệ hoặc ứng dụng sẽ giúp cải thiện hiệu suất của một công ty hiện có.

Tư duy Intrapreneurial là gì?

Một intrapreneur có tầm nhìn rộng hơn đối với một công ty đã thành lập. Tầm nhìn này có thể liên quan đến những thay đổi căn bản đối với truyền thống, quy trình hoặc sản phẩm của công ty. Intrapreneur thường có các kỹ năng và kinh nghiệm áp dụng trực tiếp để mang lại công việc.

Làm thế nào để bạn trở thành một Intrapreneur?

Intrapreneurs là những nhân viên có hiệu suất cao thường được giao nhiệm vụ khám phá những cách thức mới để một công ty đổi mới, cải tiến các sản phẩm hiện có hoặc dẫn đầu đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, không phải lúc nào các intrapreneurs cũng được giao vai trò này và những cá nhân có ý tưởng đổi mới cũng có thể trình bày chúng hoặc thực hiện các dự án này, trước khi giới thiệu chúng với lãnh đạo cấp cao.

Điểm mấu chốt

Intrapreneurs thường bị bỏ qua trong lĩnh vực khởi nghiệp, nhưng sự đổi mới với các tập đoàn đã thành lập cũng có thể thay đổi thế giới. Theo nhiều nghĩa, intrapreneurs có được lợi ích tốt nhất của cả hai thế giới: quyền tự chủ để theo đuổi các dự án đổi mới và sự hỗ trợ tài chính của một công ty có nguồn lực và sự chú ý để cống hiến cho những bước tiến này.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.