International Organization for Standardization (ISO) là gì?

International Organization for Standardization (ISO) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin về International Organization for Standardization (ISO)

Tên gọi tiếng Anh International Organization for Standardization (ISO)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về International Organization for Standardization (ISO) là gì?
Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về International Organization for Standardization (ISO) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here