International Monetary Fund (IMF) là gì?

International Monetary Fund (IMF) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – International Monetary Fund (IMF)

Thông tin về International Monetary Fund (IMF)

Tên gọi tiếng Anh International Monetary Fund (IMF)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về International Monetary Fund (IMF) là gì?
  • Nhiệm vụ của IMF là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và ổn định tài chính, khuyến khích thương mại quốc tế và giảm nghèo trên toàn thế giới.
  • IMF ban đầu được thành lập vào năm 1945 như một phần của thỏa thuận Bretton Woods, cố gắng khuyến khích hợp tác tài chính quốc tế bằng cách giới thiệu một hệ thống tiền tệ có thể chuyển đổi với tỷ giá hối đoái cố định.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về International Monetary Fund (IMF) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here