International Maritime Organization (IMO) là gì?

International Maritime Organization (IMO) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – International Maritime Organization (IMO)

Thông tin về International Maritime Organization (IMO)

Tên gọi tiếng Anh International Maritime Organization (IMO)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về International Maritime Organization (IMO) là gì?
  • Tổ chức Hàng hải Quốc tế là một cơ quan có nhiệm vụ cải thiện an ninh và an toàn của hàng hải quốc tế.
  • Một trong những nhiệm vụ chính của tổ chức này là đề ra các chiến lược và biện pháp để giữ cho các tuyến đường thủy được sạch sẽ bằng cách ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển từ các con tàu.
  • Cơ quan chủ quản của IMO, Hội đồng, họp hai năm một lần, với cuộc họp đầu tiên vào năm 1959.
  • IMO không chịu trách nhiệm thực thi các chính sách của họ. Khi chính phủ chấp nhận chính sách IMO, chính sách đó sẽ trở thành luật quốc gia mà họ có trách nhiệm thực thi.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về International Maritime Organization (IMO) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here