International Labor Organization (ILO) là gì?

International Labor Organization (ILO) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – International Labor Organization (ILO)

Thông tin về International Labor Organization (ILO)

Tên gọi tiếng Anh International Labor Organization (ILO)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về International Labor Organization (ILO) là gì?
  • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là một cơ quan của Liên hợp quốc (UN).
  • Mục tiêu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là thúc đẩy công bằng xã hội và kinh tế bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn lao động quốc tế.
  • Các công ước và nghị định thư của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là một đóng góp chính cho luật lao động quốc tế.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về International Labor Organization (ILO) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here