International Fisher Effect (IFE) là gì?

International Fisher Effect (IFE) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – International Fisher Effect (IFE)

Thông tin về International Fisher Effect (IFE)

Tên gọi tiếng Anh International Fisher Effect (IFE)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về International Fisher Effect (IFE) là gì?
  • Hiệu ứng Fisher Quốc tế (IFE) quy định rằng sự khác biệt về lãi suất danh nghĩa giữa các quốc gia có thể được sử dụng để dự đoán những thay đổi trong tỷ giá hối đoái.
  • Theo IFE, các quốc gia có lãi suất danh nghĩa cao hơn sẽ có tỷ lệ lạm phát cao hơn, điều này sẽ dẫn đến việc đồng tiền mất giá so với các đồng tiền khác.
  • Trên thực tế, bằng chứng cho IFE là hỗn hợp và trong những năm gần đây, việc ước tính trực tiếp các chuyển động của tỷ giá hối đoái từ lạm phát kỳ vọng là phổ biến hơn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về International Fisher Effect (IFE) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here