International Financial Reporting Standards (IFRS) là gì?

International Financial Reporting Standards (IFRS) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – International Financial Reporting Standards (IFRS)

Thông tin về International Financial Reporting Standards (IFRS)

Tên gọi tiếng Anh International Financial Reporting Standards (IFRS)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về International Financial Reporting Standards (IFRS) là gì?
Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về International Financial Reporting Standards (IFRS) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here