International Finance Corporation là gì?

International Finance Corporation là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – International Finance Corporation

Thông tin về International Finance Corporation

Tên gọi tiếng Anh International Finance Corporation
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về International Finance Corporation là gì?
  • Là thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính Quốc tế cung cấp tài chính cho các khoản đầu tư của doanh nghiệp tư nhân ở các nước đang phát triển.
  • IFC cho biết trọng tâm của họ là xóa bỏ đói nghèo thông qua phát triển kinh tế, nhưng các nhà phê bình cho rằng tổ chức này tập trung vào lợi nhuận hơn là con người.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về International Finance Corporation thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here