International Depository Receipt (IDR) là gì?

17

Biên nhận lưu ký quốc tế (IDR): Tổng quan

Biên lai lưu ký quốc tế (IDR) là một chứng chỉ chuyển nhượng do một ngân hàng phát hành. Nó thể hiện quyền sở hữu một số cổ phần cổ phiếu trong một công ty nước ngoài mà ngân hàng ủy thác.

Biên lai lưu ký quốc tế thường được gọi là biên lai lưu ký Mỹ (ADR) ở Hoa Kỳ. Ở châu Âu, chúng được gọi là Biên lai lưu ký toàn cầu và giao dịch trên các sàn giao dịch London, Luxembourg và Frankfurt.

Từ viết tắt IDR cũng được sử dụng để xác định Biên lai lưu ký của Ấn Độ.

Hiểu IDR

Các IDR được các nhà đầu tư mua để thay thế cho việc mua trực tiếp cổ phiếu nước ngoài trên các sàn giao dịch nước ngoài. Ví dụ, các thương nhân Mỹ có thể mua cổ phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse Group AG hoặc nhà sản xuất ô tô Thụy Điển Volvo AB trực tiếp từ các sàn giao dịch của Mỹ thông qua ADR.

Tóm tắt ý kiến chính

  • IDR hoặc ADR là giấy chứng nhận quyền sở hữu một số cổ phần trong một công ty kinh doanh ngoại hối.
  • Đầu tư vào IDR là một giải pháp thay thế cho việc mua cổ phiếu trên thị trường ngoại hối.
  • Đối với các công ty, nó cho phép tiếp cận nhiều hơn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với các công ty, IDR giúp tiếp cận người mua quốc tế dễ dàng và rẻ hơn. Công ty không bắt buộc phải tuân thủ tất cả các yêu cầu về niêm yết và quy định của mọi quốc gia mà công ty muốn bán cổ phiếu.

IDR thường đại diện cho quyền sở hữu theo từng phần đối với cổ phiếu cơ sở, với mỗi IDR đại diện cho một, hai, ba hoặc 10 cổ phiếu. Giá của IDR thường giao dịch gần với giá trị của cổ phiếu cơ bản trên cơ sở quy đổi tiền tệ.

Sự chênh lệch giá đôi khi được lợi dụng để tạo cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Kinh doanh chênh lệch giá là việc mua và bán đồng thời một tài sản với mục đích thu lợi từ sự mất cân bằng về giá trên các sàn giao dịch và các loại tiền tệ khác nhau. Giao dịch này khai thác sự khác biệt về giá của các công cụ tài chính giống hệt nhau hoặc gần giống hệt nhau. Kinh doanh chênh lệch giá có thể tồn tại do sự kém hiệu quả của thị trường.

Cân nhắc đặc biệt về IDR

Cơ quan quản lý thị trường vốn của Ấn Độ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI), đã ban hành hướng dẫn mới vào năm 2019 cho các công ty niêm yết biên nhận lưu ký. Hướng dẫn cho phép các công ty Ấn Độ niêm yết biên lai lưu ký trên một số sàn giao dịch nước ngoài hạn chế, bao gồm NASDAQ, NYSE và Sở giao dịch chứng khoán London .

Đây là một sự khởi đầu cho các nhà quản lý thị trường ở Ấn Độ. Trong khi các công ty Ấn Độ có thể phát hành chứng khoán nợ, được gọi là trái phiếu masala, trên các sàn giao dịch quốc tế, thì tùy chọn tương tự lại không khả dụng đối với cổ phiếu vốn chủ sở hữu.

Giá trị của ADR phải khớp chính xác với giá trị của cổ phiếu cơ sở. Sự chênh lệch nhỏ về giá giữa các sàn giao dịch được khai thác bởi các nhà kinh doanh chênh lệch giá.

Sở giao dịch chứng khoán quốc gia của Ấn Độ (NSE) được thành lập vào năm 1992 và bắt đầu giao dịch vào năm 1994, trái ngược với Sở giao dịch chứng khoán Bombay (BSE), đã tồn tại từ năm 1875. Cả hai sàn đều tuân theo cùng một cơ chế giao dịch, giờ giao dịch và quy trình giải quyết.

Nguồn tham khảo: investmentopedia