International Chamber of Commerce (ICC) là gì?

International Chamber of Commerce (ICC) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – International Chamber of Commerce (ICC)

Thông tin về International Chamber of Commerce (ICC)

Tên gọi tiếng Anh International Chamber of Commerce (ICC)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về International Chamber of Commerce (ICC) là gì?
Phòng Thương mại Quốc tế (ICC)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về International Chamber of Commerce (ICC) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here