International Banking Facility (IBF) là gì?

International Banking Facility (IBF) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – International Banking Facility (IBF)

Thông tin về International Banking Facility (IBF)

Tên gọi tiếng Anh International Banking Facility (IBF)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về International Banking Facility (IBF) là gì?
  • Các cơ sở ngân hàng quốc tế (IBF) cho phép các tổ chức lưu ký ở Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ cho người dân và tổ chức nước ngoài miễn một số yêu cầu của Cục Dự trữ Liên bang và một số loại thuế thu nhập của tiểu bang và địa phương.
  • IBF cho phép các tổ chức của Hoa Kỳ cạnh tranh hiệu quả hơn đối với hoạt động kinh doanh tiền gửi và cho vay từ nguồn nước ngoài.
  • Các ngân hàng có thể tiến hành các hoạt động IBF của họ tại các văn phòng hiện có tại Hoa Kỳ, nhưng họ phải duy trì sổ kế toán IBF riêng biệt.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về International Banking Facility (IBF) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here