International Bank of Reconstruction and Development (IBRD) là gì?

International Bank of Reconstruction and Development (IBRD) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – International Bank of Reconstruction and Development (IBRD)

Thông tin về International Bank of Reconstruction and Development (IBRD)

Tên gọi tiếng Anh International Bank of Reconstruction and Development (IBRD)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về International Bank of Reconstruction and Development (IBRD) là gì?
  • Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) là một trong hai tổ chức chính tạo nên Ngân hàng Thế giới.
  • IBRD tư vấn cho các quốc gia quan tâm đến việc hạn chế đói nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững.
  • Trọng tâm chính của nó là cung cấp tài chính và tư vấn chính sách kinh tế để giúp các nhà lãnh đạo của các quốc gia có thu nhập trung bình định hướng con đường hướng tới thịnh vượng hơn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về International Bank of Reconstruction and Development (IBRD) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here