International Bank Account Number (IBAN) là gì?

International Bank Account Number (IBAN) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – International Bank Account Number (IBAN)

Thông tin về International Bank Account Number (IBAN)

Tên gọi tiếng Anh International Bank Account Number (IBAN)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về International Bank Account Number (IBAN) là gì?
  • Số tài khoản ngân hàng quốc tế (IBAN) là một hệ thống đánh số quốc tế tiêu chuẩn cho các tài khoản ngân hàng cá nhân trên khắp thế giới.
  • Các ngân hàng ở Châu Âu ban đầu đã phát triển hệ thống này để đơn giản hóa các giao dịch liên quan đến tài khoản ngân hàng từ các quốc gia khác.
  • IBAN được sử dụng để xác định một tài khoản cá nhân tham gia vào một giao dịch quốc tế.
  • IBAN cũng hoạt động như một phương pháp xác minh rằng các chi tiết giao dịch là chính xác.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về International Bank Account Number (IBAN) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here