International Accounting Standards (IAS) là gì?

International Accounting Standards (IAS) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – International Accounting Standards (IAS)

Thông tin về International Accounting Standards (IAS)

Tên gọi tiếng Anh International Accounting Standards (IAS)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về International Accounting Standards (IAS) là gì?
Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về International Accounting Standards (IAS) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here