Tuesday, May 24, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Income Approach là gì?

Phương pháp Tiếp cận Thu nhập là gì?

Phương pháp tiếp cận thu nhập, đôi khi được gọi là phương pháp vốn hóa thu nhập, là một loại phương pháp thẩm định bất động sản cho phép các nhà đầu tư ước tính giá trị của bất động sản dựa trên thu nhập mà bất động sản đó tạo ra. Nó được sử dụng bằng cách lấy thu nhập hoạt động ròng (NOI) của tiền thuê thu được và chia nó cho tỷ lệ vốn hóa.

1:32

Phương pháp tiếp cận thu nhập

Cách thức hoạt động của phương pháp tiếp cận thu nhập

Phương pháp tiếp cận thu nhập thường được sử dụng cho các bất động sản tạo ra thu nhập và là một trong ba cách tiếp cận phổ biến để thẩm định bất động sản. Các phương pháp khác là phương pháp tiếp cận chi phí và phương pháp so sánh. Cách tiếp cận thu nhập để định giá bất động sản cũng giống như phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) cho tài chính. Cách tiếp cận thu nhập chiết khấu giá trị tương lai của tiền thuê theo tỷ lệ vốn hóa.

Khi sử dụng phương pháp tiếp cận thu nhập để mua bất động sản cho thuê, nhà đầu tư xem xét số thu nhập được tạo ra và các yếu tố khác để xác định bất động sản có thể bán với giá bao nhiêu trong điều kiện thị trường hiện tại. Ngoài việc xác định liệu nhà đầu tư có thể thu lợi từ bất động sản cho thuê hay không, người cho vay sẽ muốn biết rủi ro hoàn trả tiềm ẩn của họ nếu họ mở rộng thế chấp cho nhà đầu tư.

Trong ba phương pháp thẩm định bất động sản, phương pháp tiếp cận thu nhập được coi là liên quan và khó nhất.

Cân nhắc đặc biệt

Khi sử dụng phương pháp tiếp cận thu nhập để mua bất động sản cho thuê, nhà đầu tư cũng phải xem xét tình trạng của bất động sản đó. Những sửa chữa lớn tiềm ẩn có thể cần thiết có thể cắt giảm đáng kể lợi nhuận trong tương lai.

Ngoài ra, nhà đầu tư nên cân nhắc xem tài sản đang hoạt động hiệu quả như thế nào. Ví dụ, chủ nhà có thể giảm tiền thuê cho người thuê để đổi lấy việc hoàn thành công việc sân bãi hoặc các trách nhiệm khác. Có lẽ những người thuê nhà cụ thể đang gặp khó khăn về kinh tế có thể sẽ xoay chuyển trong vài tháng tới, và chủ nhà không muốn đuổi họ ra khỏi nhà. Nếu tiền thuê thu được không lớn hơn chi phí hiện tại, nhà đầu tư rất có thể sẽ không mua bất động sản đó.

Với cách tiếp cận thu nhập, tỷ lệ giới hạn và giá trị ước tính có mối quan hệ nghịch đảo – giảm tỷ lệ giới hạn làm tăng giá trị ước tính

Một nhà đầu tư cũng phải xác định có bao nhiêu đơn vị trống trung bình tại bất kỳ thời điểm nào. Việc không nhận đầy đủ tiền thuê từ mọi căn hộ sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của nhà đầu tư từ bất động sản đó. Điều này đặc biệt quan trọng nếu một tài sản đang cần sửa chữa nhiều và nhiều căn còn trống — cho thấy tỷ lệ lấp đầy thấp. Nếu các căn hộ không được lấp đầy thường xuyên, việc thu tiền thuê sẽ thấp hơn mức có thể, và việc mua bất động sản có thể không mang lại lợi ích tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phương pháp tiếp cận thu nhập là một phương pháp định giá bất động sản sử dụng thu nhập mà bất động sản tạo ra để ước tính giá trị hợp lý.
  • Nó được tính bằng cách chia thu nhập hoạt động ròng cho tỷ lệ vốn hóa.
  • Người mua cần đặc biệt chú ý đến tình trạng của bất động sản, hiệu quả hoạt động và vị trí trống khi sử dụng phương pháp tiếp cận thu nhập.

Ví dụ về Phương pháp Tiếp cận Thu nhập

Với cách tiếp cận thu nhập, nhà đầu tư sử dụng doanh số thị trường của các sản phẩm có thể so sánh được để chọn tỷ lệ vốn hóa. Ví dụ, khi định giá một tòa nhà căn hộ bốn căn ở một quận cụ thể, nhà đầu tư xem xét giá bán gần đây của các bất động sản tương tự trong cùng một quận. Sau khi tính toán tỷ suất vốn hóa, nhà đầu tư có thể chia NOI của bất động sản cho thuê theo tỷ lệ đó. Ví dụ: một tài sản có thu nhập hoạt động ròng (NOI) là 700.000 đô la và tỷ lệ vốn hóa được chọn là 8% có giá trị 8,75 triệu đô la.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.