Hung Convertibles là gì?

18

Hung Convertibles là gì?

Hung chuyển đổi là chứng khoán có thể chuyển đổi trong đó giá cổ phiếu của chứng khoán cơ bản thấp hơn nhiều so với giá chuyển đổi, khiến chứng khoán đó khó có khả năng được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Vì các chứng khoán chưa được chuyển đổi phải được hoàn trả theo mệnh giá, nên hầu hết các công ty phát hành đều muốn ngăn các chứng khoán chuyển đổi của họ bị treo.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chứng khoán chuyển đổi là chứng khoán có thể được hoàn trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu của công ty phát hành, với những điều kiện nhất định.
  • Hung chuyển đổi là chứng khoán có thể chuyển đổi trong đó giá cổ phiếu của chứng khoán cơ bản thấp hơn nhiều so với giá chuyển đổi, khiến chứng khoán đó khó có khả năng được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.
  • Do triển vọng chuyển đổi hạn chế, các loại xe mui trần treo, còn được gọi là xe mui trần bị phá hủy, giao dịch giống công cụ nợ hơn.
  • Hầu hết các công ty không thích treo xe mui trần, vì các nghĩa vụ này phải được hoàn trả bằng tiền.
  • Để giải quyết vấn đề về một cổ phiếu có thể chuyển đổi được, một công ty sẽ cần phải cải thiện các nguyên tắc cơ bản của mình để thúc đẩy cổ phiếu phổ thông đủ cao để đạt được giá chuyển đổi.

Hiểu Hùng Convertibles

Chứng khoán chuyển đổi là một loại trái phiếu, trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty phát hành với giá và ngày cố định trong tương lai. Nhiều công ty có tín dụng thấp chọn phát hành chứng khoán chuyển đổi như một cách huy động tiền không tốn kém.

Khi chứng khoán chuyển đổi không có khả năng chuyển đổi thành chứng khoán, chúng được gọi là chứng khoán chuyển đổi hung. Điều này thường xảy ra nhất khi chi phí chuyển đổi lớn hơn giá của cổ phiếu cơ sở.

Do triển vọng chuyển đổi hạn chế của chúng, các loại xe mui trần treo, còn được gọi là xe mui trần đã bán, giao dịch giống như các công cụ nợ hơn là chứng khoán bán vốn chủ sở hữu. Hùng xe mui trần cũng có thể đề cập đến hai trường hợp khác mà khả năng chuyển đổi thấp:

  1. Nếu tổ chức phát hành không thể buộc chuyển đổi cho đến khi cổ phiếu phổ thông cơ bản đạt mức giá xác định trước.
  2. Vì ngày gọi còn xa.

Hung chuyển đổi có xu hướng giao dịch giống như các công cụ nợ khác, do xác suất chuyển đổi thấp. Khi giá của chứng khoán cơ bản đủ cao để biện minh cho việc chuyển đổi, chúng có xu hướng hoạt động giống như cổ phiếu hơn.

Ví dụ về Hung Convertible

Hung chuyển đổi có thể ở dạng trái phiếu, được hỗ trợ bằng tài sản thế chấp, hoặc giấy nợ, phụ thuộc vào lời hứa thanh toán nghĩa vụ của tổ chức phát hành. Ví dụ: hãy xem xét một giấy nợ có thể chuyển đổi có mệnh giá 1.000 đô la có thể được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu, với giá chuyển đổi là 10 đô la. Nếu giá của cổ phiếu cơ bản là 4 đô la, giấy nợ này sẽ được coi là một khoản nợ có thể chuyển đổi được, đặc biệt nếu nó đáo hạn trong một thời gian tương đối ngắn.

Do đó, một khoản ghi nợ như vậy sẽ được định giá như một công cụ nợ, với việc định giá của nó bởi một số yếu tố bao gồm lãi suất coupon, kỳ hạn thanh toán, lãi suất và lợi tức thị trường hiện tại cũng như xếp hạng tín dụng của nhà phát hành.

Do đó, để giải quyết vấn đề chuyển đổi treo, một công ty sẽ cần phải cải thiện các nguyên tắc cơ bản, chẳng hạn như tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận hoạt động hoặc lợi nhuận trên vốn đầu tư, để thúc đẩy cổ phiếu phổ thông đủ cao để đạt được giá chuyển đổi.

Chứng khoán chuyển đổi có nhiều ưu điểm của cả trái phiếu và cổ phiếu. Tuy nhiên, họ thường trả lãi suất phiếu giảm giá thấp hơn trái phiếu thông thường.

Lợi ích và Hạn chế của Hung Convertibles

Một số nhà đầu tư coi chứng khoán chuyển đổi hung là tốt nhất của cả hai thế giới. Chúng có đặc tính tạo ra thu nhập và giá cả ổn định của một trái phiếu cộng với tính năng chuyển đổi có thể mang lại tiềm năng thu được cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông, vốn đã từng mang lại giá trị vốn cao hơn và ít nhạy cảm hơn với lãi suất so với trái phiếu.

Nói cách khác, một nhà đầu tư được trả tiền để chờ đợi bằng cách kiếm các khoản thanh toán phiếu giảm giá cho đến khi đáo hạn hoặc chuyển đổi thành vốn cổ phần phổ thông. Đối với một nhà đầu tư cổ phiếu, xe chuyển đổi có thể cung cấp một mức độ tham gia vào các thị trường tăng giá và khả năng bảo vệ giảm giá nhiều hơn trong các thị trường hỗn loạn hơn là sở hữu hoàn toàn cổ phiếu phổ thông.

Hung xe mui trần cũng có những nhược điểm. Do tính năng chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi trả lãi suất coupon thấp hơn trái phiếu có cùng kỳ hạn và chất lượng tín dụng. Giám đốc đầu tư chuyển đổi Calamos Investments chốt sự chênh lệch này ở mức 300 đến 400 điểm cơ bản, khá chênh lệch trong môi trường lãi suất thấp hiện nay. Và nếu cổ phiếu của công ty phát hành hoạt động kém, nhà đầu tư sẽ bị bỏ lại với một trái phiếu trả tiền thấp hơn.

Cân nhắc đặc biệt

Định giá các thiết bị chuyển đổi là một bài tập phức tạp vì các yếu tố tác động đến trái phiếu, chẳng hạn như lãi suất và các yếu tố tác động đến cổ phiếu, chẳng hạn như tăng trưởng thu nhập, phải được phân tích song song. Khi một trái phiếu chuyển đổi được giao dịch gần với giá trị đầu tư của nó hoặc giá trị của một trái phiếu không chuyển đổi tương đương, hành vi giá của nó sẽ bị ảnh hưởng bởi lãi suất nhiều hơn so với một giao dịch gần với giá trị chuyển đổi của nó. Tuy nhiên, nói chung, một sự thay đổi trong các nguyên tắc cơ bản của công ty phát hành sẽ có tác động lớn nhất đến giá chuyển đổi.

Nguồn tham khảo: investmentopedia