Human Development Index (HDI) là gì?

26

Chỉ số Phát triển Con người (HDI) là gì?

Chỉ số Phát triển Con người (HDI) là một thống kê do Liên hợp quốc phát triển và biên soạn để đo lường mức độ phát triển kinh tế và xã hội của các quốc gia khác nhau. Nó bao gồm bốn lĩnh vực quan tâm chính: số năm đi học trung bình, số năm đi học dự kiến, tuổi thọ trung bình và tổng thu nhập quốc dân (GNI) trên đầu người. Chỉ số này là một công cụ dùng để theo dõi sự thay đổi của trình độ phát triển theo thời gian và so sánh trình độ phát triển của các quốc gia khác nhau.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chỉ số phát triển con người (HDI) là một hệ thống đo lường được Liên hợp quốc sử dụng để đánh giá mức độ phát triển con người của mỗi quốc gia.
  • HDI sử dụng các thành phần như thu nhập trung bình hàng năm và kỳ vọng giáo dục để xếp hạng và so sánh các quốc gia.
  • HDI đã bị chỉ trích bởi những người ủng hộ xã hội vì không đại diện cho một thước đo đủ rộng về chất lượng cuộc sống và bởi các nhà kinh tế vì cung cấp rất ít thông tin hữu ích bổ sung ngoài các thước đo đơn giản hơn về mức sống kinh tế.
1:27

Chỉ số phát triển con người (HDI)

Hiểu về Chỉ số Phát triển Con người (HDI)

HDI được thành lập để đặt trọng tâm vào các cá nhân — hay chính xác hơn là vào các cơ hội của họ để đạt được công việc và cuộc sống thỏa mãn. Đánh giá tiềm năng phát triển con người của một quốc gia cung cấp một thước đo bổ sung để đánh giá mức độ phát triển của một quốc gia bên cạnh việc xem xét các số liệu thống kê tiêu chuẩn về tăng trưởng kinh tế, chẳng hạn như tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Chỉ số này cũng có thể được sử dụng để xem xét các lựa chọn chính sách khác nhau của các quốc gia; Ví dụ, nếu hai quốc gia có GNI bình quân đầu người xấp xỉ bằng nhau, thì HDI có thể giúp đánh giá lý do tại sao họ tạo ra các kết quả phát triển con người rất khác nhau. Những người ủng hộ chỉ số HDI hy vọng nó có thể được sử dụng để kích thích các cuộc tranh luận về chính sách công hiệu quả như vậy.

HDI được đo lường như thế nào?

HDI là một phép đo tóm tắt về mức độ thành tựu cơ bản trong quá trình phát triển của con người. HDI được tính toán của một quốc gia là chỉ số trung bình của từng khía cạnh cuộc sống được kiểm tra: kiến thức và hiểu biết, cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, và mức sống có thể chấp nhận được. Mỗi thành phần trong số bốn thành phần được chuẩn hóa để chia tỷ lệ từ 0 đến 1, và sau đó giá trị trung bình hình học của ba thành phần được tính toán.

Khía cạnh sức khỏe của HDI được đo bằng tuổi thọ, được tính tại thời điểm sinh, ở mỗi quốc gia và được chuẩn hóa để thành phần này bằng 0 khi tuổi thọ là 20 và bằng 1 khi tuổi thọ là 85.

Giáo dục được đo lường ở hai cấp độ: số năm đi học trung bình của người dân trong một quốc gia và số năm đi học dự kiến mà một đứa trẻ ở độ tuổi bắt đầu đi học trung bình. Chúng được chuẩn hóa riêng biệt để 15 năm đi học trung bình bằng 1 và 18 năm đi học dự kiến bằng 1, và giá trị trung bình đơn giản của cả hai được tính toán.

Số liệu được chọn để đại diện cho mức sống là GNI trên đầu người dựa trên sức mua tương đương (PPP), một số liệu phổ biến được sử dụng để phản ánh thu nhập trung bình. Mức sống được chuẩn hóa sao cho bằng 1 khi GNI bình quân đầu người là 75.000 đô la và bằng 0 khi GNI bình quân đầu người là 100 đô la.

Điểm HDI cuối cùng cho mỗi quốc gia được tính như một trung bình hình học của ba thành phần bằng cách lấy gốc khối của tích của các điểm thành phần chuẩn hóa.

Hạn chế của HDI

Có những lời chỉ trích về HDI. Đó là một sự đơn giản hóa và một đánh giá hạn chế được thừa nhận về sự phát triển của con người. HDI không phản ánh cụ thể các yếu tố chất lượng cuộc sống, chẳng hạn như các phong trào trao quyền hoặc cảm giác an toàn tổng thể.

Để ghi nhận những thực tế này, Văn phòng Báo cáo Phát triển Con người của LHQ (HDRO) cung cấp các chỉ số tổng hợp bổ sung để đánh giá các khía cạnh khác của cuộc sống, bao gồm các vấn đề bất bình đẳng như chênh lệch giới tính hoặc bất bình đẳng chủng tộc. Việc kiểm tra và đánh giá HDI của một quốc gia được thực hiện tốt nhất khi kết hợp với việc xem xét các yếu tố này và các yếu tố khác, chẳng hạn như tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó, mở rộng cơ hội việc làm và sự thành công của các sáng kiến được thực hiện nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống tổng thể trong một quốc gia.

Một số nhà kinh tế cho rằng HDI về cơ bản là dư thừa do có sự tương quan cao giữa HDI, các thành phần của nó và các thước đo thu nhập bình quân đầu người đơn giản hơn. GNI bình quân đầu người (hoặc thậm chí GDP bình quân đầu người) tương quan rất cao với cả HDI tổng thể và hai thành phần còn lại cả về giá trị và thứ hạng. Theo họ, với những mối tương quan mạnh mẽ và nhất quán này, sẽ đơn giản và rõ ràng hơn nếu chỉ so sánh GNI bình quân đầu người giữa các quốc gia hơn là dành thời gian và nguồn lực để thu thập dữ liệu cho các thành phần bổ sung cung cấp ít hoặc không có thông tin bổ sung cho chỉ số tổng thể.

Thật vậy, một nguyên tắc cơ bản của thiết kế chỉ mục tổng hợp là không bao gồm nhiều thành phần bổ sung có tương quan chặt chẽ theo cách cho thấy rằng chúng có thể phản ánh cùng một hiện tượng cơ bản. Điều này nhằm ngăn chặn việc đếm hai lần không hiệu quả và tránh đưa thêm các nguồn khác có thể gây ra lỗi trong dữ liệu.

Trong trường hợp của HDI, việc bao gồm các thành phần là một vấn đề vì có thể dễ dàng hợp lý rằng thu nhập trung bình cao hơn trực tiếp dẫn đến cả đầu tư nhiều hơn cho giáo dục chính quy và sức khỏe và tuổi thọ tốt hơn. Hơn nữa, các định nghĩa và cách đo lường số năm đi học và tuổi thọ có thể rất khác nhau giữa các quốc gia.

Bốn chỉ số của Chỉ số Phát triển Con người (HDI) là gì?

Chỉ số Phát triển Con người (HDI) đo lường sự phát triển kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia bằng cách tập trung vào bốn yếu tố sau: số năm đi học trung bình, số năm đi học dự kiến, tuổi thọ trung bình và tổng thu nhập quốc dân (GNI) trên đầu người.

HDI cao là tốt hay xấu?

HDI càng cao càng tốt. Chỉ số HDI cao về cơ bản có nghĩa là quốc gia được đề cập có mức sống nói chung cao, với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục tốt và cơ hội kiếm tiền.

Quốc gia nào có HDI cao nhất?

Trong bảng xếp hạng HDI mới nhất, từ năm 2020, Na Uy đứng đầu với giá trị HDI là 0,957. Ireland và Thụy Sĩ đứng ở vị trí thứ hai, trong khi Hoa Kỳ đứng thứ 17 với giá trị HDI là 0,926.

Nguồn tham khảo: investmentopedia