Hulbert Rating là gì?

  • Xếp hạng Hulbert là điểm bản tin đầu tư do cố vấn tài chính Mark Hulbert tạo ra để theo dõi hiệu suất của bản tin đầu tư theo thời gian.
  • Xếp hạng Hulbert theo dõi lời khuyên mua và bán của các bản tin đầu tư và đánh giá hiệu suất bằng cách sử dụng các số liệu khác nhau để đạt được điểm hiệu suất được điều chỉnh theo rủi ro.
  • Trong gần 36 năm, Hulbert đã công bố điểm đánh giá bản tin trong Hulbert Financial Digest, được MarketWatch / Dow Jones mua lại vào tháng 4 năm 2002.
  • Vào năm 2016, MarketWatch / Dow Jones đã ngừng xuất bản Hulbert Financial Digest, lúc đó Mark Hulbert bắt đầu xuất bản xếp hạng bản tin thông qua công ty Hulbert Ratings, LLC.
  • Hulbert xuất bản một danh sách danh dự bản tin liệt kê và xếp hạng các bản tin đầu tư đã hoạt động tốt hơn trong cả thị trường tăng và giảm.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here