HUF (Hungarian Forint) là gì?

  • Đồng Forint Hungary (HUF) là tiền tệ quốc gia của Hungary.
  • HUF được thành lập vào năm 1946 nhằm mục đích ổn định nền kinh tế quốc gia sau Thế chiến II.
  • Ngân hàng trung ương của đất nước, Magyar Nemzeti Bank, chịu trách nhiệm phát hành và duy trì HUF.
  • HUF không được gắn với bất kỳ loại tiền tệ nào.
  • Mặc dù là một thành viên EU, nhưng Hungary đã không áp dụng đồng euro.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here