Housing Market Index là gì?

  • Chỉ số Thị trường Nhà ở NAHB / Wells Fargo là một thước đo được theo dõi rộng rãi về triển vọng của lĩnh vực nhà ở Hoa Kỳ.
  • HMI là một chỉ số có giá trị được sử dụng bởi các nhà phân tích tài chính, Cục Dự trữ Liên bang, các nhà hoạch định chính sách, nhà phân tích kinh tế và các phương tiện truyền thông tin tức.
  • HMI dựa trên một cuộc khảo sát được hoàn thành bởi các thành viên xây dựng NAHB hàng tháng.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here