Housing Bubble là gì?

  • Bong bóng nhà ở là tình trạng duy trì nhưng tạm thời của giá quá cao và đầu cơ tràn lan trên thị trường nhà ở.
  • Mỹ đã trải qua một đợt bong bóng nhà ở lớn vào những năm 2000 do dòng tiền đổ vào thị trường nhà ở, điều kiện cho vay lỏng lẻo và chính sách của chính phủ nhằm thúc đẩy quyền sở hữu nhà.
  • Bong bóng nhà đất, cũng như bất kỳ bong bóng nào khác, là một sự kiện tạm thời và có khả năng xảy ra bất cứ lúc nào điều kiện thị trường cho phép.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here