Monday, July 4, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...
Trang chủKiến ThứcKinh Tế HọcHousing Authority Bonds...

Housing Authority Bonds là gì?

Trái phiếu của Cơ quan Quản lý Nhà ở là gì?

Trái phiếu chính quyền nhà ở, hoặc trái phiếu nhà ở, được phát hành bởi một cơ quan chính quyền địa phương hoặc tiểu bang để giúp tài trợ cho việc xây dựng hoặc cải tạo nhà ở cho thuê giá cả phải chăng. Theo một số chương trình nhất định, số tiền thu được từ các trái phiếu đó cũng có thể được sử dụng để giúp những người có thu nhập thấp mua nhà. Tiền lãi mà các nhà đầu tư thu được từ trái phiếu chính quyền nhà ở được miễn thuế liên bang, và cũng có thể được miễn thuế thu nhập tiểu bang và địa phương.

Giống như hầu hết các trái phiếu địa phương, trái phiếu chính quyền nhà ở từ trước đến nay được coi là khoản đầu tư rất an toàn. Trong trường hợp này, trái phiếu được hỗ trợ bởi chính phủ liên bang, chính phủ xem chúng như một biện pháp khuyến khích xây dựng nhà ở cho những người có thu nhập thấp.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Trái phiếu chính quyền nhà ở, hoặc trái phiếu nhà ở, được phát hành bởi một cơ quan chính quyền tiểu bang hoặc địa phương để giúp tài trợ cho việc xây dựng hoặc cải tạo nhà ở cho thuê giá cả phải chăng.
  • Chính quyền tiểu bang và địa phương phát hành trái phiếu nhà ở để tài trợ cho việc xây dựng hoặc cải tạo các khu nhà cho thuê giá rẻ. Ngoài việc trả nợ gốc trái phiếu, nhà nước hoặc địa phương phải trả lãi cho số tiền mà quốc gia đó vay.
  • Giống như hầu hết các trái phiếu địa phương, trái phiếu chính quyền nhà ở từ trước đến nay được coi là khoản đầu tư rất an toàn.

Hiểu về Trái phiếu của Cơ quan Quản lý Nhà ở

Chính quyền thành phố có thể phát hành nợ dưới hình thức trái phiếu để huy động vốn tài trợ cho các dự án. Hai loại trái phiếu địa phương là trái phiếu nghĩa vụ chung và trái phiếu doanh thu. Việc trả lãi và trả gốc của trái phiếu nghĩa vụ chung (GO) được tài trợ từ kho tài chính của tiểu bang hoặc chính quyền địa phương.

Những trái phiếu này được hỗ trợ bởi niềm tin và tín dụng đầy đủ của chính quyền thành phố, nơi có thể có thẩm quyền tăng thuế để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình đối với trái phiếu GO. Mặt khác, nghĩa vụ thanh toán trên trái phiếu doanh thu được hỗ trợ bởi dòng doanh thu dự kiến của dự án mà trái phiếu được phát hành. Một dạng của trái phiếu doanh thu là trái phiếu nhà ở.

Chính quyền tiểu bang và địa phương phát hành trái phiếu nhà ở để tài trợ cho việc xây dựng hoặc cải tạo các khu nhà cho thuê giá rẻ. Ngoài việc trả nợ gốc trái phiếu, nhà nước hoặc địa phương phải trả lãi cho số tiền mà quốc gia đó vay. Là trái phiếu hoạt động tư nhân (PAB), trái phiếu nhà ở có thể được phát hành thay mặt cho các nhà phát triển lợi nhuận và phi lợi nhuận đủ điều kiện để tài trợ cho các dự án nhà ở cao cấp và đa gia đình có thu nhập thấp.

Ngoài ra, tiền thu được từ trái phiếu nhà ở cũng có thể được phát hành để cung cấp tài chính thế chấp chi phí thấp cho các gia đình hoặc cá nhân có thu nhập thấp để họ có thể mua nhà. Các khoản thế chấp được cung cấp thông qua trái phiếu nhà ở bị hạn chế đối với những người mua nhà lần đầu, những người kiếm được không quá thu nhập trung bình của khu vực. Hơn nữa, giá của một ngôi nhà được mua bằng thế chấp trái phiếu nhà ở được giới hạn ở 90% giá mua khu vực trung bình.

Cân nhắc đặc biệt

Trái phiếu nhà ở thường có lãi suất thấp và có thể được phát hành dưới dạng nghĩa vụ yêu cầu lãi suất cố định hoặc thay đổi (VRDO). Các khoản thanh toán gốc và lãi cho trái chủ được thực hiện từ các khoản thanh toán thế chấp cầm cố và thu nhập từ đầu tư.

Các khoản hoàn trả đối với các khoản thế chấp của người đi vay được thu bởi người được ủy thác của trái phiếu nhà ở, người đầu tư vốn vào các khoản đầu tư ngắn hạn cho đến thời điểm dự kiến trả lãi cho người sở hữu trái phiếu. Trên thực tế, việc thanh toán trái phiếu nhà ở được hỗ trợ bởi việc người vay trả lãi và trả gốc đúng hạn và nhất quán cho các thế chấp cơ bản.

Trái phiếu nhà ở có lợi cho nhà nước cũng như cho các nhà đầu tư tư nhân. Một mặt, chính phủ tiếp cận được một lượng lớn nguồn tài chính giá rẻ. Mặt khác, các lợi thế về thuế do trái phiếu nhà ở mang lại rất hấp dẫn đối với những người ở khung thuế cao hơn.

Đối với các nhà đầu tư, tiền lãi trả bằng trái phiếu nhà ở được miễn thuế thu nhập liên bang và đôi khi của tiểu bang. Thuế suất cận biên càng cao thì khoản miễn thuế của trái phiếu doanh thu nhà ở càng có giá trị. Mặc dù các nhà đầu tư phải chịu mức thuế tối thiểu thay thế (AMT) có thể phải chịu thuế, việc miễn trừ có nghĩa là các nhà đầu tư trong khung thuế liên bang cao được hưởng lợi từ trái phiếu doanh thu và trái phiếu đô thị khác. Việc miễn thuế này giúp bù đắp lãi suất thấp của trái phiếu.

Các khoản tín dụng thuế nhà ở thu nhập thấp của liên bang là một nguồn vốn khác có thể được sử dụng thay thế hoặc bổ sung cho trái phiếu nhà ở để tài trợ cho các dự án nhà ở giá cả phải chăng. Các khoản tín dụng này là khoản tín dụng thuế thu nhập liên bang không hoàn lại cho một phần lãi suất thế chấp mà người mua nhà đủ tiêu chuẩn phải trả mỗi năm.

Bởi vì chúng vướng vào nợ chính phủ, việc bán trái phiếu chính quyền nhà ở đôi khi cần có sự chấp thuận của cử tri địa phương. Ví dụ, vào năm 2018, cử tri California đã thông qua một biện pháp bỏ phiếu để bán 4 tỷ đô la trái phiếu của cơ quan quản lý nhà ở để tài trợ cho các chương trình cho cư dân thu nhập thấp, cựu chiến binh và công nhân nông trại.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết câu hỏi trên, chúng ta hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một người chọn không đầu tư. Giả sử bạn kiếm được 50.000 đồng...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm, không phải là văn phòng chính, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hầu hết các văn phòng chi nhánh bao gồm các bộ phận nhỏ...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.