Household Expenses là gì?

63

Chi phí hộ gia đình là gì?

Chi phí hộ gia đình thể hiện sự phân chia chi phí sinh hoạt chung cho mỗi người. Chúng bao gồm số tiền trả cho chỗ ở, thức ăn tiêu thụ trong nhà, tiền điện nước được trả và các chi phí khác. Sau đó, tổng của tất cả các chi phí được chia cho số thành viên gia đình cư trú trong ngôi nhà để tìm ra phần của mỗi thành viên trong tổng chi phí.

Một số chi phí gia đình đủ tiêu chuẩn để được khấu trừ thuế. Ví dụ, nếu bạn làm việc tại nhà và có văn phòng ở đó, bạn có thể đủ điều kiện để được khấu trừ văn phòng tại nhà.

Tóm tắt ý chính:

  • Chi phí hộ gia đình thể hiện sự phân chia chi phí sinh hoạt chung cho mỗi người.
  • Trạng thái “Chủ hộ” cho mục đích thuế mang lại cho bạn khoản khấu trừ tiêu chuẩn lớn hơn và thuế suất thấp hơn.
  • Chi phí gia đình có thể được phân loại chủ yếu là liên quan đến gia đình, liên quan đến con cái, đi lại và giải trí.

Hiểu chi phí hộ gia đình

Nếu bạn có tư cách “chủ hộ”, bạn có thể được hưởng một khoản khấu trừ tiêu chuẩn lớn hơn và thuế suất thấp hơn. Các khoản liên quan đến chi phí gia đình bao gồm một loạt các giao dịch mua định kỳ.

Các loại chi tiêu hộ gia đình

Chi phí nhà

Ngoài chi phí nhà ở, cho dù đó là tiền thuê nhà, tiền trả thế chấp, hay thuế bất động sản, phí cho các tiện ích như điện và khí đốt cũng như bảo hiểm cho tài sản cũng là một phần chi phí của hộ gia đình.

Các nhu cầu của mỗi người được tính trong hộ gia đình cũng thuộc các chi phí này. Những nhu cầu này bao gồm chi phí thuốc theo toa và các khoản phí chăm sóc sức khỏe khác.

Chi phí liên quan đến trẻ em

Các chi phí cho giáo dục như dịch vụ dạy kèm, mua và bảo trì đồng phục học sinh, sách giáo khoa, máy tính cá nhân, văn phòng phẩm và bút viết đều được tính vào chi phí gia đình. Học phí, cho dù đối với các trường tư thục hay đại học, có thể được tính vào chi phí do hộ gia đình gánh vác vì học sinh thường dựa vào cha mẹ hoặc người giám hộ để trả các khoản phí đó.

Các dịch vụ chăm sóc trẻ em, chẳng hạn như thuê người giữ trẻ hoặc trả tiền trông trẻ ban ngày khi cha mẹ đi làm, cũng được bao gồm trong chi phí gia đình.

Chi phí vận chuyển

Phí vận chuyển, chẳng hạn như chi phí thuê hoặc mua xe ô tô trả góp, chi phí đi lại đến nơi làm việc và các dịch vụ khác mà các thành viên trong gia đình sử dụng để đi lại, chẳng hạn như taxi hoặc xe buýt, có thể được tính là chi phí cho hộ gia đình. Phí pháp lý cho các thành viên của một hộ gia đình, cho dù là dịch vụ tư vấn hay kiện tụng, cũng có thể được bao gồm.

Chi phí Giải trí

Chi phí cho việc giải trí và tiêu khiển có thể là một phần trong chi tiêu thường xuyên của một hộ gia đình. Các đêm đi xem phim hoặc đăng ký dịch vụ truyền hình là một phần của việc mua sắm giải trí cho hộ gia đình.

Tiền chi cho các kỳ nghỉ, chi phí tham gia các sở thích như mua sắm các vật dụng sưu tầm được, và phí thành viên câu lạc bộ cũng cộng vào các khoản chi phí này. Tuy nhiên, sự cần thiết của các khoản chi tiêu như vậy có thể được đặt ra khi lập ngân sách để duy trì các nhu cầu thiết yếu của một hộ gia đình, đặc biệt nếu thu nhập cá nhân giảm sút. Nếu các khoản chi tiêu trong gia đình vượt quá khả năng chi trả của bạn, thì có thể xảy ra gia tăng nợ nần và những hậu quả lớn hơn.

Sở Thuế vụ liệt kê các chi phí đủ điều kiện để được khấu trừ thuế. Để yêu cầu khấu trừ thuế, hãy ghi chép tỉ mỉ và tất cả các biên lai để bạn sẵn sàng điền vào các biểu mẫu bắt buộc tại thời điểm khai thuế.

Nguồn tham khảo: investmentopedia