House Price Index (HPI) là gì?

46

Chỉ Số Giá Nhà (HPI) là gì?

Chỉ số Giá Nhà (HPI) là một thước đo rộng rãi về sự biến động của giá bất động sản cho một gia đình ở Hoa Kỳ. Ngoài việc đóng vai trò là một chỉ báo về xu hướng giá nhà, nó còn có chức năng như một công cụ phân tích để ước tính những thay đổi trong tỷ lệ vỡ nợ thế chấp, trả trước và khả năng chi trả nhà ở.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chỉ số Giá Nhà (HPI) là một thước đo rộng rãi về sự biến động của giá nhà cho một gia đình ở Hoa Kỳ.
  • Nó được xuất bản bởi Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA), sử dụng dữ liệu hàng tháng và hàng quý do Fannie Mae và Freddie Mac cung cấp.
  • HPI là một trong nhiều chỉ số kinh tế mà các nhà đầu tư sử dụng để theo dõi các xu hướng kinh tế rộng hơn và những thay đổi tiềm năng trên thị trường chứng khoán.

Tìm hiểu Chỉ số Giá nhà (HPI)

HPI được kết hợp với nhau bởi Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA), sử dụng dữ liệu do Hiệp hội Thế chấp Quốc gia Liên bang (FNMA) cung cấp, thường được gọi là Fannie Mae và Công ty Cho vay Thế chấp Nhà Liên bang (FHLMC), thường được gọi là Freddie Máy Mac.

17,5%

Giá nhà tăng so với cùng kỳ năm trước cho tháng 11 năm 2021, theo báo cáo của FHFA vào ngày 25 tháng 1 năm 2022.

HPI dựa trên các giao dịch liên quan đến các khoản thế chấp thông thường và phù hợp đối với các tài sản của một gia đình. Nó là một chỉ số bán hàng lặp lại có trọng số, đo lường sự thay đổi giá trung bình trong các lần bán hàng lặp lại hoặc tái tài trợ trên các thuộc tính giống nhau.

Báo cáo HPI được công bố hàng quý, mặc dù báo cáo hàng tháng cũng đã được xuất bản thường xuyên kể từ tháng 3 năm 2008. Dữ liệu được tổng hợp bằng cách xem xét các khoản thế chấp được Fannie Mae và Freddie Mac mua hoặc chứng khoán hóa.

Cách sử dụng Chỉ số giá nhà (HPI)

HPI là một trong nhiều chỉ số kinh tế mà các nhà đầu tư sử dụng để theo dõi các xu hướng kinh tế rộng hơn và những thay đổi tiềm năng trên thị trường chứng khoán.

Giá nhà lên xuống có thể gây ra những hệ lụy lớn cho nền kinh tế. Giá cả tăng nói chung tạo ra nhiều việc làm hơn, kích thích lòng tin và thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng cao hơn. Điều này tạo tiền đề cho tổng cầu lớn hơn, thúc đẩy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tăng trưởng kinh tế nói chung.

Khi giá giảm, điều ngược lại có xu hướng xảy ra. Niềm tin của người tiêu dùng bị xói mòn và nhiều công ty trục lợi từ nhu cầu bất động sản đã sa thải nhân viên. Điều này đôi khi có thể gây ra suy thoái kinh tế.

Chỉ số giá nhà (HPI) so với Chỉ số giá nhà S&P CoreLogic Case-Shiller

HPI không phải là công cụ theo dõi duy nhất về giá nhà. Một trong những lựa chọn thay thế nổi tiếng nhất là chỉ số Giá nhà S&P CoreLogic Case-Shiller.

Các chỉ số này sử dụng các dữ liệu và kỹ thuật đo lường khác nhau, do đó, tạo ra các kết quả khác nhau. Ví dụ: HPI có trọng số tất cả các ngôi nhà như nhau, trong khi chỉ số Giá nhà của S&P CoreLogic Case-Shiller được tính theo giá trị.

Hơn nữa, trong khi các chỉ số Case-Shiller chỉ sử dụng giá mua, HPI của tất cả các giao dịch cũng bao gồm cả đánh giá tái cấp vốn. HPI cũng cung cấp phạm vi bao phủ rộng hơn.

Fannie Mae và Freddie Mac

Như đã đề cập, HPI đo lường sự thay đổi giá trung bình đối với những ngôi nhà được bán hoặc tái cấp vốn bằng cách xem xét các khoản thế chấp được Fannie Mae hoặc Freddie Mac mua hoặc bảo đảm. Điều đó có nghĩa là các khoản vay và thế chấp từ các nguồn khác, chẳng hạn như Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ và Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang (FHA), không có trong dữ liệu của nó.

Fannie Mae

Fannie Mae là một doanh nghiệp do chính phủ tài trợ (GSE) được niêm yết trên thị trường đại chúng nhưng hoạt động theo điều lệ quốc hội. Mục tiêu của công ty là giữ cho thị trường thế chấp thanh khoản. Nó thực hiện điều này bằng cách mua và đảm bảo các khoản thế chấp từ những người cho vay thực tế, chẳng hạn như các hiệp hội tín dụng, các ngân hàng địa phương và quốc gia — Fannie Mae không thể tạo ra các khoản vay trực tiếp.

FNMA mở rộng tính thanh khoản của thị trường thế chấp và tạo điều kiện sở hữu nhà cho những người Mỹ có thu nhập thấp, trung bình và trung bình bằng cách tạo ra một thị trường thứ cấp. Fannie Mae được tạo ra vào năm 1938 trong thời kỳ Đại suy thoái như một phần của Thỏa thuận mới.

Freddie Mac

Giống như Fannie Mae, Freddie Mac hoặc FHLMC, cũng là một GSE. Nó mua, đảm bảo và chứng khoán hóa các khoản thế chấp để tạo thành chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp (MBS). Sau đó, nó phát hành MBS lỏng thường có xếp hạng tín dụng gần với xếp hạng của Kho bạc Hoa Kỳ.

Với mối liên hệ với chính phủ Hoa Kỳ, Freddie Mac có thể vay tiền với lãi suất thường thấp hơn lãi suất dành cho các tổ chức tài chính khác.

Nguồn tham khảo: investmentopedia