House Price Index (HPI) là gì?

  • Chỉ số Giá nhà (HPI) là một thước đo rộng rãi về sự biến động của giá nhà cho một gia đình ở Hoa Kỳ.
  • Nó được xuất bản bởi Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA), sử dụng dữ liệu hàng tháng và hàng quý do Fannie Mae và Freddie Mac cung cấp.
  • HPI là một trong nhiều chỉ số kinh tế mà các nhà đầu tư sử dụng để theo dõi các xu hướng kinh tế rộng lớn hơn và những thay đổi tiềm năng trên thị trường chứng khoán.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here