Hostile Bid là gì?

39

Giá thầu thù địch là gì?

Chào giá thù địch là một loại đấu thầu tiếp quản cụ thể mà những người đấu thầu trình bày trực tiếp với các cổ đông của công ty mục tiêu vì ban lãnh đạo không ủng hộ thỏa thuận này. Các nhà thầu thường đưa ra các giá thầu thù địch của họ thông qua một chào thầu. Trong trường hợp này, công ty mua lại đề nghị mua cổ phiếu phổ thông của mục tiêu với mức phí bảo hiểm đáng kể.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chào giá thù địch là chào mua trực tiếp cho các cổ đông vì ban lãnh đạo đã từ chối đề nghị này.
  • Một giá thầu thù địch có thể châm ngòi cho một cuộc chiến ủy nhiệm trong một số trường hợp, trong đó công ty mua lại sẽ thay thế quyền quản lý của công ty mục tiêu.
  • Một giá thầu thân thiện trái ngược với một giá thầu thù địch, trong đó ban quản lý chấp nhận một đề nghị tiếp quản.

Tìm hiểu Giá thầu thù địch

Giá thầu thù địch có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong cơ cấu tổ chức. Nếu một hội đồng quản trị theo đuổi hành động phòng thủ để ngăn chặn việc sáp nhập, một cuộc chiến ủy nhiệm có thể xảy ra. Trong trường hợp này, người mua lại thường cố gắng thuyết phục các cổ đông mục tiêu thay thế ban quản lý. Một số nhà đầu tư nhất định, chẳng hạn như các nhà đầu tư hoạt động, được biết đến với việc sử dụng giá thầu thù địch để buộc mua lại và mua lại. Ví dụ, nhà đầu tư hoạt động Carl Ichan đã đưa ra một số giá thầu thù địch đối với Clorox vào năm 2011.

Thu hút cổ đông

Người thâu tóm và công ty mục tiêu sử dụng nhiều phương pháp trưng cầu khác nhau để tác động đến phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông nhận được Phụ lục 14A với các thông tin tài chính và thông tin khác về công ty mục tiêu và các điều khoản của việc mua lại được đề xuất. Trong nhiều trường hợp, công ty mua lại thuê một công ty mời gọi ủy quyền bên ngoài để lập danh sách cổ đông và liên hệ với họ để nêu rõ trường hợp của bên mua.

Công ty có thể gọi điện hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản, nêu chi tiết lý do bên mua đang cố gắng thực hiện những thay đổi cơ bản và lý do tại sao thương vụ này có thể tạo ra nhiều tài sản hơn cho cổ đông trong dài hạn.

Các cổ đông cá nhân hoặc người môi giới chứng khoán nộp phiếu bầu của họ cho đơn vị được chỉ định để tổng hợp thông tin (ví dụ: đại lý hoặc môi giới chuyển nhượng chứng khoán). Thư ký công ty của công ty mục tiêu nhận được tất cả các phiếu bầu trước đại hội cổ đông. Người mời ủy quyền có thể xem xét kỹ lưỡng và thách thức các phiếu bầu nếu chúng không rõ ràng.

Giá thầu thù địch so với giá thầu thân thiện

Không giống như một giá thầu thù địch, một giá thầu thân thiện được phê duyệt bởi ban quản lý. Một đề nghị được chấp nhận bởi ban giám đốc và ban giám đốc được coi là một chào giá hữu nghị, vì mọi thứ đều thân thiện. Trong trường hợp này, công ty mua lại thường có nhiều quyền truy cập hơn vào công ty và thông tin liên quan. Mặt khác, một công ty tiến hành một cuộc tiếp quản thù địch có thể phải làm như vậy với ít thông tin nội bộ về công ty vì ban lãnh đạo không được hoan nghênh.

Ví dụ về một giá thầu thù địch

Vào tháng 10 năm 2010, công ty dược phẩm Sanofi-Aventis của Pháp đã chào bán cho các cổ đông của công ty công nghệ sinh học Genzyme của Mỹ 69 đô la một cổ phiếu sau khi bị ban lãnh đạo Genzyme từ chối nhiều lần. Đồng thời, Giám đốc điều hành Sanofi Chris Viehbacher đã gửi cho Giám đốc điều hành Genzyme Henri Termeer một bức thư trong đó ông tuyên bố nhận được sự ủng hộ của các cổ đông Genzyme sở hữu hơn 50% số cổ phiếu đang lưu hành.

Các cổ đông đã được cho đến tháng 12 năm 2010 để chấp nhận đề nghị của Sanofi. Theo dự đoán của nhiều nhà phân tích, đa số cổ đông cho rằng mức chào mua của Sanofi là thấp và việc chào mua không thành công.

Một thỏa thuận cuối cùng đã được ban giám đốc của Genzyme chấp thuận vào tháng 2 năm 2011, khi công ty đồng ý với mức giá 74 đô la một cổ phiếu cộng với các quyền giá trị tiềm tàng gắn liền với hiệu suất của loại thuốc điều trị đa xơ cứng thử nghiệm của Genzyme Lemtrada.

Nguồn tham khảo: investmentopedia