Horizontal Spread là gì?

20

Spread ngang là gì?

Chênh lệch giá theo chiều ngang (thường được gọi là chênh lệch lịch) là một chiến lược quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai được tạo với các vị thế mua và bán đồng thời trong phái sinh trên cùng một tài sản cơ bản và cùng một mức giá thực hiện, nhưng có các tháng hết hạn khác nhau.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chênh lệch theo chiều ngang là vị thế phái sinh dài và ngắn đồng thời trên cùng một tài sản cơ bản và giá thực hiện nhưng có thời hạn khác nhau.
  • Chênh lệch theo chiều ngang (lịch) cho phép các nhà giao dịch xây dựng giao dịch giảm thiểu tác động của thời gian.
  • Chênh lệch giá tương lai sử dụng chiến lược này có thể tập trung vào các biến động giá dự kiến trong ngắn hạn.
  • Cả hợp đồng cơ bản quyền chọn và hợp đồng tương lai đều tạo ra vị thế đòn bẩy trên thực tế.

Hiểu biết về Spread theo chiều ngang

Mục tiêu của chênh lệch giá theo chiều ngang thường là thu lợi nhuận từ những thay đổi về biến động theo thời gian hoặc khai thác sự dao động về giá từ các sự kiện ngắn hạn. Chênh lệch cũng có thể được sử dụng như một phương pháp để tạo ra đòn bẩy đáng kể với rủi ro hạn chế.

Để tạo chênh lệch giá theo chiều ngang, trước tiên nhà giao dịch chỉ định một hợp đồng quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai để mua và sau đó bán một hợp đồng tương tự có ngày hết hạn ngắn hơn (tất cả các tính năng khác đều giống nhau). Hai hợp đồng giống hệt nhau, chỉ cách nhau bởi ngày hết hạn của chúng, tạo ra sự khác biệt về giá, sự khác biệt mà thị trường coi là giá trị thời gian — cụ thể là khoảng thời gian khác nhau giữa hai hợp đồng.

Trong thị trường quyền chọn, sự khác biệt này rất quan trọng vì giá trị thời gian của mỗi hợp đồng quyền chọn là một thành phần quan trọng trong việc định giá của nó. Mức chênh lệch này làm giảm chi phí của giá trị thời gian đó càng nhiều càng tốt.

Trong thị trường kỳ hạn, nơi giá trị thời gian không phải là một yếu tố cụ thể trong việc định giá, sự khác biệt về giá thể hiện những kỳ vọng về sự thay đổi trong giá cả mà những người tham gia thị trường cho rằng có thể xảy ra giữa hai ngày hết hạn khác nhau.

Mặc dù chênh lệch giá theo chiều ngang hoặc theo lịch được sử dụng rộng rãi trong thị trường kỳ hạn, nhưng phần lớn các phân tích tập trung vào thị trường quyền chọn nơi những thay đổi biến động là rất quan trọng đối với việc định giá. Bởi vì sự biến động và giá trị thời gian được kết nối chặt chẽ trong việc định giá quyền chọn, loại chênh lệch này giảm thiểu ảnh hưởng của thời gian và tạo ra cơ hội lớn hơn để kiếm lợi từ sự gia tăng biến động theo thời gian giao dịch.

Chênh lệch giá ngắn có thể được tạo ra bằng cách đảo ngược cấu hình (mua hợp đồng sắp hết hạn và bán hợp đồng với thời hạn xa hơn). Biến thể này tìm kiếm lợi nhuận từ việc giảm biến động.

Giao dịch dài hạn tận dụng lợi thế của cách các quyền chọn gần và dài hạn hoạt động khi thời gian và sự biến động thay đổi. Sự gia tăng mức độ biến động ngụ ý sẽ có tác động tích cực đến chiến lược này bởi vì các lựa chọn dài hạn nhạy cảm hơn với những thay đổi về độ biến động (vega cao hơn). Lưu ý là hai quyền chọn có thể và có thể sẽ giao dịch theo các biện pháp biến động ngụ ý khác nhau, nhưng hiếm khi chuyển động của độ biến động và tác động lên giá của chênh lệch quyền chọn ngang tác động khác với những gì dự kiến.

Ví dụ về Spread theo chiều ngang

Với cổ phiếu Exxon Mobil giao dịch ở mức 89,05 đô la vào cuối tháng 1 năm 2018:

  • Bán lệnh gọi ngày 95 tháng 2 với giá 0,97 đô la (97 đô la cho một hợp đồng).
  • Mua cuộc gọi ngày 95 tháng 3 với giá 2,22 đô la (222 đô la cho một hợp đồng).

Chi phí ròng (ghi nợ) $ 1,25 ($ 125 cho một hợp đồng). Nhà giao dịch nhận được 0,97 đô la trong khi trả 2,22 đô la.

Vì đây là chênh lệch ghi nợ, khoản lỗ tối đa là số tiền được trả cho chiến lược. Quyền chọn đã bán sắp hết hạn và do đó có giá thấp hơn quyền chọn đã mua, mang lại chi phí hoặc ghi nợ ròng. Trong trường hợp này, nhà giao dịch hy vọng sẽ nắm bắt được sự gia tăng giá trị liên quan đến giá tăng (lên đến nhưng không vượt quá 95 đô la) trong khoảng thời gian từ khi mua đến hết tháng 2.

Động thái thị trường lý tưởng cho lợi nhuận là giá sẽ biến động nhiều hơn trong thời gian tới, nhưng nhìn chung sẽ tăng, đóng cửa chỉ dưới 95 kể từ khi hết hạn vào tháng Hai. Điều này cho phép hợp đồng quyền chọn tháng Hai hết hạn vô giá trị và vẫn cho phép nhà giao dịch thu lợi nhuận từ các khoản tăng lên cho đến khi hết hạn tháng Ba.

Lưu ý rằng nhà giao dịch chỉ cần mua vào thời điểm hết hạn tháng 3, chi phí sẽ là $ 222 đô la, nhưng bằng cách sử dụng mức chênh lệch này, chi phí cần thiết để thực hiện và giữ giao dịch này chỉ là $ 125, khiến giao dịch trở thành một trong những giao dịch có lợi nhuận lớn hơn và ít rủi ro hơn.

Tùy thuộc vào giá thực hiện và loại hợp đồng được chọn, chiến lược có thể được sử dụng để thu lợi nhuận từ xu hướng thị trường trung tính, tăng hoặc giảm.

Nguồn tham khảo: investmentopedia