Hong Kong Monetary Authority (HKMA) là gì?

30

Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) là gì

Được thành lập vào năm 1993, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) hoạt động để kiểm soát lạm phát và duy trì sự ổn định của đồng đô la Hồng Kông (HKD) và của lĩnh vực ngân hàng thông qua chính sách tiền tệ của mình . HKMA liên kết HKD với đô la Mỹ để giúp HKD duy trì giá trị ổn định .

Tìm hiểu Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA)

Hồng Kông là thủ đô tài chính quan trọng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là nơi để các công ty đa quốc gia thành lập hoạt động. Là một Đặc khu Hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồng Kông là một lãnh thổ tự trị với tiền tệ riêng và GDP danh nghĩa hàng năm là hơn 365 tỷ đô la vào năm 2019. HKMA hoạt động như một ngân hàng trung ương trên thực tế cho khu vực .

HKMA duy trì một quỹ tài sản có chủ quyền được gọi là Danh mục đầu tư của quan Tiền tệ Hồng Kông. HKMA là thành viên của Hội nghị Giám đốc các Ngân hàng Trung ương Đông Á-Thái Bình Dương cùng với Ngân hàng Dự trữ Úc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ngân hàng Nhật Bản và bảy ngân hàng trung ương khác .

Trách nhiệm của HKMA

Một trong những vai trò quan trọng của HKMA là duy trì sự ổn định tiền tệ. Hệ thống Tỷ giá hối đoái Liên kết được thiết kế để ổn định tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Hồng Kông (HKD) và đô la Mỹ (USD). Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định tìm cách duy trì sự ngang bằng với USD trong một phạm vi hẹp, cho phép các ngân hàng phát hành tiền giấy HKD chỉ phát hành tiền giấy mới khi họ gửi một khoản tiền có giá trị tương đương với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái có xu hướng biến động trong một phạm vi đã định. HKMA có một trong những kho dự trữ tiền tệ lớn nhất thế giới liên quan đến nền kinh tế của nó .

Cơ quan điều hành Quỹ Exchange. Mục tiêu chính của quỹ “ảnh hưởng, trực tiếp hoặc gián tiếp, giá trị trao đổi của đồng tiền Hồng Kông.” Quỹ cũng có thể được sử dụng để duy trì sự ổn định và toàn vẹn của hệ thống tài chính và tiền tệ của Hồng Kông nhằm giúp duy trì Hồng Kông như một trung tâm tài chính quốc tế .

HKMA có nhiệm vụ thúc đẩy sự ổn định và toàn vẹn của hệ thống tài chính, bao gồm cả hệ thống ngân hàng. Một trong những cách chính mà cơ quan có thẩm quyền thực hiện là mua HKD để duy trì sự ngang bằng với đồng đô la trong phạm vi đã nêu. Tính đến năm 2021, hệ thống tỷ giá cố định đã giữ lãi suất ở mức cực thấp ở Hồng Kông, khuyến khích mở rộng và đầu tư Nhưng lãi suất thấp cũng đã thúc đẩy một đợt bùng nổ giá nhà kỷ lục trong lãnh thổ, tạo ra các vấn đề về khả năng chi trả.

Nguồn tham khảo: investmentopedia