Hong Kong Interbank Offered Rate (HIBOR) là gì?


Lãi suất liên ngân hàng Hồng Kông (HIBOR)


Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here