Homogeneous Expectations là gì?

  • Kỳ vọng đồng nhất, trong khuôn khổ của lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, giả định rằng tất cả các nhà đầu tư kỳ vọng giống nhau và đưa ra các lựa chọn giống hệt nhau trong một tình huống nhất định.
  • Nó cho thấy rằng các nhà đầu tư là những tác nhân lý trí và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì ngoài sự thật của vấn đề.
  • Các nhà phê bình đã đặt câu hỏi về tiền đề đó, cho rằng con người và nhà đầu tư không phải lúc nào cũng hợp lý và có những nhận thức và mục tiêu khác nhau tác động đến quá trình suy nghĩ của họ.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here