Home Warranty là gì?

  • Bảo hành tại nhà là một hợp đồng dịch vụ, trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm chi phí bảo trì các hệ thống hoặc thiết bị gia dụng.
  • Bảo hành nhà thường được khuyên nhiều nhất khi mua một ngôi nhà cũ mà thông tin không có sẵn trên các mặt hàng.
  • Những bảo hành này khác với bảo hiểm dành cho chủ nhà, bao gồm những tổn thất về nhà và đồ đạc trong nhà do hỏa hoạn hoặc một số thiên tai khác.
  • Bảo hành tại nhà có thể có giá từ $ 350 đến $ 600 một năm và có một khoản phí $ 50 đến $ 100 cho mỗi hạng mục được bảo dưỡng.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here