Home Office là gì?

  • Văn phòng tại gia là một không gian được chỉ định trong nơi ở của một người cho các mục đích kinh doanh chính thức.
  • Văn phòng tại nhà được thành lập bởi những người làm việc tại nhà, cho dù họ là người tự kinh doanh hay làm việc từ xa.
  • Với chi phí tăng cao, nhiều doanh nghiệp nhỏ đã trở nên phụ thuộc vào không gian văn phòng tại nhà.
  • Và với Internet và các nguồn sẵn có khác, làm việc tại nhà với tư cách là một người tự kinh doanh hoặc một chủ doanh nghiệp nhỏ có chi phí hợp lý hơn nhiều và là một lựa chọn khả thi hơn.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here