Home Country Bias là gì?

  • Thành kiến ​​về nước sở tại là xu hướng nhà đầu tư thích các công ty đến từ quốc gia hoặc khu vực của họ.
  • Những nhà đầu tư như vậy có thể tăng tỷ lệ tiếp xúc với cổ phiếu trong nước.
  • Đầu tư quá mức vào cổ phiếu trong nước có thể tạo ra một danh mục đầu tư không cân đối và tiềm ẩn rủi ro lớn hơn.
  • Sự thiên vị về nước sở tại cũng có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ các cơ hội đầu tư quốc tế.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here